Oran: İhracattaki Tablo Alarm İşareti!

Oran: İhracattaki Tablo Alarm İşareti!
Umut Oran, "İhracattaki tablo alarm işareti" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ihracatta yüzde 19’la en sert düşüş yaşandığını belirterek, “Türkiye’nin, en büyük döviz kapısı olan ihracatın hızla gerilemesi...

Umut Oran, "İhracattaki tablo alarm işareti" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ihracatta yüzde 19’la en sert düşüş yaşandığını belirterek, “Türkiye’nin, en büyük döviz kapısı olan ihracatın hızla gerilemesi milli gelirde azalma ve işsizlikte artış demektir” uyarısını yaptı.

Oran yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana Türk Lirası’nda yaşanan ciddi devalüasyona rağmen dış ticarette hızla kan kaybeden Türkiye’nin Mayıs’ta en sert ihracat düşüşüne tanık olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

'İHRACATTAKİ BU TABLO BİR ALARM İŞARETİ'

"Bu yıl Ocak ayında yüzde 0.8, Şubatta yüzde 6.2, Mart’ta yüzde 14.6 düşüş gösteren, Nisan’da yüzde 0.2 ile yerinde sayan ihracatta, TİM’in açıkladığı verilere göre Mayıs’ta yüzde 19’la ciddi bir düşüş yaşandı. Aylık ihracat 10,8 milyar dolarla  son yılların en düşük düzeyine indi. İhracattaki bu tablo bir alarm işaretidir.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülkeden 8’ine Mayıs ayında yapılan ihracatta sert düşüş yaşandı. Birinci sıradaki Almanya’ya ihracat Mayıs’ta yüzde 26.1 gerilemiştir. Rusya’ya ihracat yüzde 40,7, Irak’a yüzde 38, İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 21.5, Fransa’ya yüzde 21.3, İngiltere’ye ihracat yüzde 15.7 düşüş gösterdi. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illerinin Mayıs ayı ihracatları tepe üstü çakıldı. Birinci sıradaki İstanbul geçen yıla göre yüzde 16, Kocaeli yüzde 16.2, Bursa yüzde 29.4, İzmir yüzde 24.5, Ankara yüzde 18,8, Gaziantep yüzde 5.9, Manisa yüzde 25.9, Denizli yüzde 21.7, Hatay yüzde 14,7, Sakarya yüzde 39,4 daha az ihracat yapabildi.

Geçen yılın ilk beş ayında 70 milyar dolara yaklaşan ihracat, bu yıl aynı dönemde 60 milyar dolar civarında kaldı. Böylece yılın tümü için öngörülen 173 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmak artık hayal olmuştur. İhracattaki düşüş ivmesi, 2014’te 157 milyar dolar olan yıllık ihracatın 2015’te 140 milyar dolarlar seviyesine ineceğini göstermektedir.

'TAK-YAPÇILIK GÜÇLENDİ'

Normalde bir ülkenin parasının değer yitirmesi ihraç ürünlerini diğer ülke dövizleri cinsinden ucuzlattığı için dış pazarlarda rekabet gücü kazandırır ve ihracatı artırırken, bizde tersi yaşanıyor. AKP döneminde izlenen yanlış politikalarla, aşırı biçimde ithal girdiye bağımlı hale gelen Türkiye, 100 dolarlık ihracat yapabilmek için ortalama 62 dolarlık ara malı ithal etmektedir. Yanlış politikalar sonucu yerli ara malı sektörlerinin gelişmesi engellenmiş, ithal ara malına dayalı ‘tak-yapçılık’ güçlenmiş, Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilememesi yüzünden ileri teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3’lerde kalmıştır. AKP ekonomi politikalarının yol açtığı ithal girdi kolaycılığı, ihracatın katma değerini düşürmüş; şimdi ise üretim ve ihracat yapmak iyice zorlaşmıştır. Bu bağımlılık ortamında dövizdeki yükseliş, üretimi pahalandırmakta, ihracatı baskılamaktadır.

'İŞSİZLİKTE ARTIŞ DEMEKTİR'

AKP döneminde aşırı borçlandırılan Türkiye’nin, en büyük döviz kapısı ihracattır. Türkiye’nin ihracat kapasitesinin hızla düşmesi, dış borçların çevrilmesinde zorluk, başta reel sektör ve bankacılık olmak üzere ekonomide kan kaybı, milli gelirde küçülme ve işsizlikte artış demektir."