Faiz artışı borçlu vatandaşa geldi

Faiz artışı borçlu vatandaşa geldi
Gözler bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Cumhurbaşkanı kararıyla borcunu ödeyemeyen vatandaşa devletin uyguladığı gecikme zammı aylık yüzde 1.6’dan yüzde 2.5’e, tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık faiz ise yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseltildi.

Piyasalar bugün yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanırken, beklenen faiz artışı Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşa geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tahsilat genel tebliğine göre, bugünden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına artık yüzde 15 değil, yıllık yüzde 24 tecil faizi uygulanacak. Ayrıca 5801 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e çıkarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tahsilat genel tebliğine göre, bugünden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 24 tecil faizi uygulanacak. Önceki başvurulara bağlı olarak tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına ise yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanmaya devam edilecek.

Aynı gazetede yer alan diğer tahsilat genel tebliğleriyle, temmuz başında yayımlanan 7417 sayılı kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda geçiş ücreti cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme ve kabahatler kanunu kapsamında verilen idari para cezalarıyla ilgili yapılan düzenlemelere açıklık getirildi.