Ekonomi güven endeksi açıklandı

Ekonomi güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalarak 101.4 değerinden 97.9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ KASIM AYI RAPORU

Buna göre Kasım ayında;

- Tüketici güven endeksi 65.2 değerine,

- Reel kesim güven endeksi 109.8 değerine,

- Hizmet sektörü güven endeksi 99.7 değerine,

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi 99.9 değerine

- İnşaat sektörü güven endeksi 82.4 değerine geriledi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Etiketler :