E-ticaret Rekora Koşuyor!

E-ticaret Rekora Koşuyor!
E-ticaret sektörünün yıllık hacmi 20 milyar liraya yaklaştı.Türkiye'de son yıllarda hızlı büyüme oranlarını yakalaşan e-ticaret pazarının yıllık hacmi 20 milyar liraya yaklaştı.Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)...

E-ticaret sektörünün yıllık hacmi 20 milyar liraya yaklaştı.

Türkiye'de son yıllarda hızlı büyüme oranlarını yakalaşan e-ticaret pazarının yıllık hacmi 20 milyar liraya yaklaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2014" raporunda yer alan verilere göre, e-Ticaret sektörünün yıllık hacmi yüzde 35'lik artışla 18.9 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

E-ticaretin toplam perakende harcamaları içerisindeki payı yüzde 1.6 seviyesine ulaştı. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında önemli bir büyüme potansiyeli kendisini gösteriyor.

Türkiye'de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden "Türkiye e-Ticaret 2014Pazar Büyüklüğü" raporu, TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığında hazırlandı.

Rapor, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız ve TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş'ın yanı sıra, Bankalar Arası Kart Merkezi -BKM CEO'su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu'nun konuşmacı olarak katıldıkları bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, ülke ekonomisinin nispeten yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret hacminin ve perakende harcamaları içerisindeki payının güçlü bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Cılız, Türkiye'nin yine de elektronik ticarette arzu edilen noktada olmadığını vurguladı ve ekledi:

"E-ticaret çok geniş bir ekosistem ve paydaş haritası için değer ortaya koyuyor. Bu nedenle e-ticaretin gelişimi, sağlıklı bir hukuki zemin ve sektörün gelişimine yönelik yasal yapılanmalarla desteklenmesi gerekir. Böylece e-Ticaret'in vergi gelirlerinin, istihdamın ve ticari canlılığın artmasına katkısı daha fazla olacaktır."

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş da, "Toplam perakende harcamalarının içerisinde yüzde 1.6 olan e-ticaret payı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında, bu alanda önemli bir büyüme potansiyelimiz olduğunu gösteriyor" dedi ve ekledi:

"E-ticaret farklı ve zengin çeşitlilikteki ürün ve hizmetlere herkesin eşit şartlarda erişmesini sağlayan önemli bir araç. E-ticarette yapılan tüm işlemlerin kayıt altında olması, ekonomide kayıt dışılığın azalmasına, haksız rekabetin giderilmesine, vergisel anlamda devlet gelirlerinin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır."

Türkiye'de E-Ticaret Pazarı Büyüklüğü:

Hacim (milyar lira) Büyüme (%)

Toplam Pazar: 18.9 35

Tatil-Seyahat: 6.8 35

Sadece Online Perakende: 6.5 33

Çok Kanallı Perakende: 3.5 47

Online Pazaryeri : 2.7 62

Online Bahis 2.1 30

Online- Çok Kategorili: 1.8 25

Online – Özel Alışveriş: 1.5 10

Online – Dikey: 0.6 15

Çok Kanallı – Elektronik: 1.4 48

Çok Kanallı – Giyim: 0.7 48

Çok Kanallı – Dekorasyon : 0.4 40

Çok Kanallı – Eğlence-Kültür: 0.2 59

Çok Kanallı – Diğer : 0.9 45