3. havalimanına Yargı Freni!

3. havalimanına Yargı Freni!
3. Havalimanı projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararına yargı freni geldi.3. Havalimanı projesi kapsamında Eyüp’teki Ağaçlı köyünün arazilerinin acele kamulaştırılmasına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan...

3. Havalimanı projesi için ‘acele kamulaştırma’ kararına yargı freni geldi.

3. Havalimanı projesi kapsamında Eyüp’teki Ağaçlı köyünün arazilerinin acele kamulaştırılmasına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Birgün’den Olgu Kundakçı’nın haberine göre, İstanbul Barosu, proje kapsamındaki taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırmasını öngören Ocak 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararını köy halkı adına yargıya taşımış, Danıştay 6. Dairesi baronun yürütmeyi durdurma talebini ‘telafisi güç bir durumun bulunmadığı’ gerekçesiyle reddetmişti. Baronun yaptığı itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 6. Daire’nin ret kararını hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, “Mülkiyet hakkına müdahalede kamu yararının varlığının, kanuni düzenleme gereğinin ve orantılılık noktasında adil dengenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi yapılarak karar verilmesi” gerektiğini belirtirken, bu işlemin tesis edilmediğine karar verdi. Kurul, yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığına hükmetti.

‘MÜLKİYET HAKKI İHLALİ’

İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Alev Seher Tuna, kararın üzerine davaya konu parsellere proje için el konulamayacağını belirtti.

BirGün’e konuşan Tuna, “Acele kamulaştırmalar, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 27. maddesine göre sadece yurt savunması ihtiyacına ve aceleliğine istinaden uygulanabilir. Savaş halinde, olağanüstü durumlar için geçerlidir. Bir havalimanının yapılması, böyle bir durumu gerektirmiyor. Fener Balat projesinde olduğu gibi bu tür olağanüstü durumlar dışında alınmış acele kamulaştırma kararları, kanuna aykırı olduğu için hep iptal edildi. AİHM’de de bu kararlar hak ihlali olarak nitelendirilir. 3. Havalimanı projesinde normal bir kamulaştırma prosedürü uygulanması gerekir. Bakanlar Kurulu kararının insan haklarına ve mülkiyet hakkına aykırı olduğunu açıklayarak, yaptığımız itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bizim gerekçelerimizi aynen kabul etti” dedi.