Hatha Yoga: Kanseri Yenen Hastalara Şifa Niyetine Bir Tavsiye! Hatha Yoga Nedir?

Hatha Yoga: Kanseri Yenen Hastalara Şifa Niyetine Bir Tavsiye! Hatha Yoga Nedir?
Yeni bir araştırmaya göre, kanseri atlatanlara hitap eden yumuşak bir yoga türü olan Hatha Yoga, hastaların hayatta kalma oranının artmasına ve kötü huylu hastalığın tekrarlama riskinin düşmesine katkı sağlayabiliyor.

Hatha Yoga Nedir?

Hatha yoga , Sanskritçe'de "güç disiplini" anlamına gelir. Kökleri eski Hindu ruhani öğretilerine dayanır. Bugün hatha yoga, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık yararları ile tanınmaktadır. Günümüzde popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır.

Hatha Yoga, Kanseri Yenen Hastalara Önerilmektedir

Bir Çalışma Kanseri Atlatanlar İçin Yoga (Yoga for Cancer Survivors/Yocas) adlı yoga türünün, vücuttaki kötü huylu hastalıkla ilişkili inflamasyon işaretleri üzerindeki etkisini değerlendirildi.

Piyasadaki bir ilacın akciğer kanseri hastalarının "ölüm riskini yarıya indirdiği" bulundu
"Hatha yoga" diye bilinen yoga türünü içeren Yocas, kanserden kurtulanlara hitap ediyor.

Hastalıkla mücadele eden bireylerin kurtuluşunu etkileyen hem akut hem de kronik inflamasyon, kanser gelişimi ve ilerleyişinin yanı sıra kanser ilaçlarının zehirliliğiyle de bağlantılı.

Araştırmada, günde yarım saat yürüyüşün kanser hastalarında yorgunluğun azalmasına da katkı sunabileceği belirtiliyor.

Fakat Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Karen Mustian'ın da dahil olduğu araştırmacılar, bu tarz inflamasyonlarla yoga ve egzersiz gibi ilaç olmayan müdahaleler üzerinden yapılan mücadelenin etkinliğinin bilinmediğini söylüyor.

Bilim insanları, bulguları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin bu haftaki yıllık toplantısında sunulan yeni bir klinik deneyde, Yocas'ın vücuttaki inflamasyon işaretleri üzerindeki etkisini plaseboyla kıyasladı.

Araştırmacılar çalışmaya dahil ettikleri, kanserden kurtulan 500'ün üzerinde kişinin her birini Yocas veya plasebo tatbik eden gruplardan birine rastgele atadı.

Yocas grubu 4 hafta boyunca haftada iki kere, günde 75 dakika hatha yogası yaparken, plasebo grubuysa benzer bir periyotla hayatta kalma tavsiyesi temelli sağlık eğitim programına katıldı.

Araştırmacılar her iki müdahalenin de sertifikalı sağlık uzmanlarınca yönetildiğini belirtti.

Çalışmada, katılımcılardan müdahaleleri öncesi ve sonrası serum örnekleri toplayan bilim insanları, inflamasyon işaretlerini değerlendirildi.

Bilim insanları, Yocas grubundaki katılımcılar arasında genel inflamasyon işaretlerinin plasebo grubundakilere kıyasla "önemli ölçüde daha düşük" olduğunu buldu.

Araştırmacılar bulgulara dayanarak, kanserden kurtulan inflamasyonlu hastalara bu hatha yogası türünü öneriyor.

Rochester Üniversitesi araştırmacılarının konferansta sunduğu bir diğer araştırmada da evde egzersiz yapma reçetesinin kanser hastalarında sonuçları iyileştirebileceği bulundu.

Bilim insanları söz konusu sunumda, "Onkologlar, yüksek kronik zehirlilik yükü ve artan ilerleme, nüksetme ve ikinci kanser riski içeren inflamasyon deneyimleyen kanserden kurtulmuş kişilere Yocas yogası reçete etmeyi değerlendirmeli" dedi.