900 öğrenci 20 kutu maske ile nasıl güvenli eğitim alacak?

900 öğrenci 20 kutu maske ile nasıl güvenli eğitim alacak?
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, okulların açılmasına iki gün kala MEB'in pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ne kadar hazır olduğunu kritik sorularla gündeme taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Milli Eğitim  Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı öncesi pandemi sürecinde yüz yüze eğitim için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.

Aydoğan, "2020 yılının Mart ayından beri yüz yüze eğitim yapılamıyor. Bu süreçte gereksinimlerin tespit edilip buna göre aksiyon alınması gerekirdi. İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı rapor kamuoyu ile paylaşıldı ve gördük ki maalesef bu süreçte alınması gereken önlemler alınmamış. Bizler en çok da geleceğimiz olan çocuklarımıza karşı sorumluyuz. Meseleye hukuki açıdan baktığımızda da Anayasal bir hakkın teslim edilmemesi gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuz ortada.

Eğitim dediğimiz hak, herkese eşit biçimde ve her koşulda sağlıklı bir biçimde erişilmesi gereken bir haktır. Bu çerçeveden bakınca özel olarak eğitim konusunda çok sistematik bir çalışma beklerdik fakat görüyoruz ki en basit hijyen önlemleri bile alınmamış" dedi.

MEB Bakanı Mahmut Özer'e 14 soru yönelten Aydoğan, "Eğitimde yaşanan aksaklıklara çözüm getirmeye ve pandemi sürecinde gerekli önlemlerin alınması üzerine yoğunlaşmak yerine, bu zor süreçte bakan değiştiren merkezi yönetim bakan değişikliğinin ardından bakanlıkta kadrolarda da değişiklik yaptı. Şimdi soru şu: Böyle bir zamanda yine kendi iktidarınızda oluşturduğunuz kadroları değiştirerek nasıl bir ilerleme kaydetmeyi hedeflediniz? Bu iktidarın herhangi bir mesele ile ilgili bir B planı olduğunu görmedik. Sel oldu görmedik, ormanlar yandı görmedik. Eğitim ki çok önemli bir alan, 2020 Mart'tan bu yana nasıl olur da gün gibi ortada olan sorunlara çözüm getirilmez.

Biz istiyoruz ki çocuklarımız sağlıklı bir ortamda okullarına kavuşsun. Bakanlık ne yapacağını bilmiyorsa İstanbul İl Başkanımızın yaptığı açıklamaya ve hazırladığı rapora baksın. Orada her şey bir bir sıralanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Aydoğan'ın Mahmut Özer'e yönelttiği sorular şöyle:

1.  Eğitim çağındaki öğrenci sayısının en fazla olduğu il olan İstanbul'da ilk ve orta öğretim düzeyinde 3 milyonun üzerinde öğrenci, 7 binin üzerinde okulda, 170 bin civarında öğretmen tarafından  eğitim aldığı bilgisinden hareketle, pandemi koşulları da göz önüne alındığında; 3 milyonu aşkın sayıdaki öğrencimizin yüz yüze eğitime başlayabilmesi için gerekli koşullar oluşturulmuş mudur? 

2. 2019 yılına kadar öğrenci sayısı, okul sayısı, öğretmen sayısı gibi ve eğitim gerçekliğine ait birçok veriye,  resmi rakamlara MEB'in resmi sayfalarından ulaşabiliyorken şimdi bu verilere erişimin kapanmasının nedeni nedir?

3. 19 Ağustos 2021 Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” hazırlanmıştır. Söz konusu Bakanlıkların hazırladığı bu rehberde tarif ettiği ideallerin ne kadarı somut olarak uygulanmıştır? Bunun örnekleri nelerdir?

4. Bugün itibariyle ek öğretmen ihtiyacı ve ek temizlik görevlisi ihtiyacı ne kadardır. Bu ihtiyaç neden karşılanmamıştır?

5. MEB için ayrılan ek bütçe ne kadardır?

6. Yüz yüze eğitimin koşullarının oluşabilmesi için, yaz tatili boyunca okul müdürlerinin kendi inisiyatifleri ile yapmaya çalıştıklarının dışında Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmıştır? Örneğin ek derslikler oluşturulmuş mudur?

7. 6000 personel alınacağı söylenmiş fakat alım yapılmamıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6000 personel görevlendirileceği açıklanmasına rağmen bu konuda neden somut adım atmamıştır.

8. Hijyen koşullarının yaşamsal öneme sahip olduğu böylesine bir dönemde okullara bir yıl boyunca kullanılması için sadece 10 litre  dezenfektan bırakılmıştır. Örneğin 900 mevcudu olan bir okula sadece 20 kutu maske bırakıldığını tespit edilmiştir. Temizlik personeli ve hijyen sağlayıcı maddelerin eksikliği göz önüne alındığında okullarda sağlıklı ortam nasıl oluşturulacak?

9. Bazı okulların girişinde HES Kodu sorgulaması yapılırken bazılarında yapılmamaktadır. Üsküdar’da avcılar ve Küçükçekmece de farklı uygulamalar mevcuttur. Bu farklı uygulamaların sebebi nedir?

10- Okullarda kronik hastalığı olan çocuklar tespit edilmiş ve  bu çocukların ihtiyaç duyacağı teknolojik ekipmanlar sağlanmış mıdır?

11. Zaman zaman öğretmenlerde oluşabilecek temaslılık halinde ikame edebilecek bir kadro imkanı var mıdır? 

12. Pandemi nedeniyle özel okulların telafi eğitimleri yapmasına rağmen devlet okullarında telafi eğitimleri yok denecek kadar azdır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğine aykırı değil midir? Bu sorunun çözümü için bir hazırlığınız bulunmakta mıdır?

13. Öğretmenlerin tamamı aşılanmış mıdır? Aşılanmayan ya da bu konuda tereddütleri olan öğretmenlere bu bağlamda bir eğitim verilmesi gündeminizde midir?
14. Kantinlerde yeterli hijyen tedbirleri alınmış mıdır? Alınmışsa ne gibi tedbirler alınmıştır?