Çocuklar tablet PC kullanmalı mı?

Çocuklar tablet PC kullanmalı mı?
Çukurova Üniversitesi bilim insanlarınca yapılan çalışmada, tablet bilgisayar etkinliklerinin çocuk merkezli eğitime katkı sağladığı belirlendi.Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Merkezi tarafından desteklenen...
Çukurova Üniversitesi bilim insanlarınca yapılan çalışmada, tablet bilgisayar etkinliklerinin çocuk merkezli eğitime katkı sağladığı belirlendi.

Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Merkezi tarafından desteklenen projeyle Eğitim Fakültesi’nden farklı bölümlerin koordineli çalışmasıyla araştırma yapıldı. Projede yer alan öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can Şahin, Arş.Gör. Işıl Taş, Arş.Gör. İrem Gürgah Oğul, Arş. Gör.Emel Çilingir ve Arş.Gör. Oğuz Keleş “Tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde öğrenmede destekleyici materyal olarak kullanılmasını” araştırdı.

Proje Yöneticisi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can Şahin, tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde, öğrenmede destekleyici materyal olarak kullanılmasını ana sınıfı öğrencileri üzerinde uygulamalı olarak incelediklerini belirterek, yapılan araştırma sonucunda çıkan sonucu şu şekilde açıkladı:

“Araştırma kapsamında Çukurova ilçesindeki bir anaokulunda uygulama çalışması yaptık. Araştırmada uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit ettik. Bu sorunlardan yola çıkarak uygulamaya yönelik öneriler geliştirdik. Araştırma sonucunda tablet bilgisayar etkinliklerine katılmanın çocukların motivasyonlarını arttırdığı, sınıf içi etkileşimin arttığı, birlikte çalışmalarının desteklendiğini gözlemledik. Bu özellikleri ile tablet bilgisayar etkinliklerinin çocuk merkezli eğitime katkı sağladığını gördük.”

“YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIMLA TABLET PC’LER KULLANILMALI”

Çocukları “dijital yerliler” olarak adlandıran Yrd. Doç. Dr. Şahin, çocukların televizyon, internet, cep telefonu, tablet PC gibi teknolojilerle sarılmış ortamların içerisinde doğup büyüdüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“Onların 'doğal ortamı' veya 'yaşam alanı' bu dijital topraklar. Doğal olarak da içinde doğdukları bu ortamın araç ve ürünlerini sürekli kullanmak istiyorlar.

Ancak aileler ve eğitimciler çeşitli çekincelerle çocuklara bazı teknoloji araçlarını tamamen yasaklamak gibi yolları seçiyor. Özellikle tablet bilgisayarlar günümüzün en popüler araçları arasında. Günlük hayatta kullanımı artmış olsa da tablet PC’ler henüz tamamen okul öncesi eğitimde kullanılmaya başlanmadı. Yapılan araştırmada tablet PC’lerin okul öncesi eğitimde destek materyali olarak kullanılması incelendi, tamamen yasakçı değil, düzenleyici ve yenilikçi bir yaklaşımla tablet PC’lerin okul öncesi eğitimde materyal olarak doğru kullanım ilkelerini oluşturduk. Bu dijital yerlilerin günlük hayatında karşılarına çıkan bu teknolojileri onlara tamamen yasaklamak yerine doğru-faydalı kullanım yöntemlerini önermek ve yönlendirmek gerekiyor.”

Çukurova Üniversitesi bilim insanları yaptıkları araştırmanın sonuç bildirisini ise 5 başlık altında toplayarak şu şekilde açıkladı:

"Bir Hikaye Dahilinde Kullanılırsa Daha Faydalı Olur: Hayal gücü bilgiden önemlidir. Hikayeleştirilerek yapılan tablet PC oyun etkinlikleri çocukların hayal güçlerini işe koşmalarını teşvik edilebilir.

Birlikte Kullanım Teşvik Edilmeli: Çocuklar arasında bireysel farklılıklar olduğu için, bu sorunu aşmak amacıyla akran öğrenmesi teşvik edilmeli ve birbirlerine yardım eden, destekleyen gruplar oluşturulmalıdır. Sınıf içerisinde uygulama zamanı boyunca akran öğrenmeleri gerçekleşmektedir. Çocuklar akranlarıyla gerek etkileşim yoluyla birlikte çalışarak, birbirlerine rehber olarak, gerekse de birbirlerini gözlemleyerek öğrenmişlerdir. Bu nedenle etkileşimli birlikte kullanım önerilmektedir.

Hareketsiz Kalmak Çocuklar İçin Önemli Bir Sorundur: 30 dakikadan sonra çocuklar hareketsiz kalmakta zorlanıyorlar. Çocukların anatomik yapısı uzun süreli olarak sandalyelerde oturmaya uygun olmadığından ve çocuklar fazla enerjilerini harcamaya yani hareket etmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Çocuklar tablet PC'yi bırakmak istemediklerinden ayakta gezerek ya da masa üzerine yatarak tablet PC kullanma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek için çocuklara uzun süre, saatlerce, tablet PC kullandırılmamalıdır.

Tablet PC Kullanım Süresine Ait Sınırlar: Çocukların gelişimleri açısından değerlendirildiğinde Tablet PC kullanımına belirli bir sınır getirilmesi gerekmektedir. Tablet PC kullanımı el becerileri ve ince motor gelişimlerini desteklediği gibi tek yönlü uzun süreli kullanımı durumlarında çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, dil gelişimi ve kaba motor gelişimi gibi diğer gelişim alanlarını sekteye uğratması da mümkündür. Bu bağlamda özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların günde 40 dakikadan fazla tablet PC ile oyun oynamamaları gerekmektedir. Ayrıca Tablet PC’lerin her gün kullanıldığında bazı çocuklarda hızla bağımlılığa dönüştüğü, hayatının ayrılmaz bir parçası olduğuna dair örneklere literatürde rastlanmaktadır. Bu nedenle Tablet PC’lerin okul öncesi çocuklara her gün değil haftada en fazla 3-4 gün kullandırılması daha uygundur.

Çocuklar Arası Zorbalığa Dikkat Edilmelidir: Uygulamalar sırasında bazı çocukların diğer çocuklara baskı kurdukları ya da baskı kurmaya çalıştıkları gözlenmiştir (Tablet PC’yi daha uzun süre kullanma, paylaşmak istememe, diğerlerine ya da diğer cinsiyetten olana oyun seçiminde fırsat tanımama vb.) Bu bağlamda grup etkinliklerinde rotasyonun bu olumsuz durumun etkilerini en aza indireceği öngörülmektedir."