TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'maymun çiçeği' listesi: Hastalığın bildirimi zorunlu olsun

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'maymun çiçeği' listesi: Hastalığın bildirimi zorunlu olsun
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’de maymun çiçeği hastalığının görülmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın atması gereken adımları sıraladı. Türk Tabipleri Birliği, hastalığın bildiriminin zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye’de bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) açıklama yaptı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, maymun çiçeği hastalığının maymun çiçeği virüsünün yol açtığı, hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen bir hastalık olduğunu, hastalığın kuluçka süresinin 4 ile 21 gün arasında değişebildiğini belirten tabipler, “Hastalığın oluşturduğu salgının kontrolünde hastaları sağlıklı bireylerden ayırma (izolasyon), karantina ve sürveyans sisteminin etkin çalışması gerekmektedir. Ayrıca maskeler maymun çiçeğinin yayılmasını önleyebilir” dedi.

Son elli yıldaki maymun çiçeği hastalığı sayılarına ve son iki aydaki hızlı vaka artışını kıyaslayarak, maymun çiçeği hastalığının devam eden Covid-19 pandemisi ile karşılaştırılabilir bir tehdit düzeyine henüz ulaşmadığını belirten TTB, Sağlık Bakanlığı’na yönelik çağrıda bulundu.

'Önlemler gözden geçirilmeli'

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasını hatırlatan TTB, “Şimdiden sonra önemli olan bakanlığın enfekte kişi başına ortalama ikincil vaka sayısını 1'in altına nasıl düşüreceğidir” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Genel olarak müdahale olmadan, herhangi bir ülkede 3 vaka 18 ikincil vakaya; 30 vaka 118 ikincil vakaya ve 300 vaka 402 ikincil vakaya neden olabilir. Bu nedenle izolasyon ve temaslı takibi önemlidir. Nitekim, ilk üç vakanın tespitinin ardından semptomatik vakaların izolasyonu ve temaslı takibi ikincil vaka sayısını yüzde 72,2; 30 vakanın ardından yüzde 66,1; 300 vakanın ardından yüzde 68,9 oranında azaltabilecektir. Temaslı takibi ve temaslı aşılaması birlikte ilk üç vakanın ardından ikincil vakaların sayısını yüzde 77,8; 30 vakanın ardından yüzde 78,8 ve 300 vakanın ardından yüzde 86,1 oranında azaltabilecektir. Sağlık Bakanlığı olağandışı bir durum olduğunu kabul edip ciddiyetle aşağıdaki önlemleri ivedilikle almalı ve hali hazırdaki önlemleri gözden geçirmelidir.

'Hastalığın bildirimi zorunlu olsun'

Sağlık Bakanlığı’nın zaman kaybetmeden ‘Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaparak maymun çiçeği hastalığını bildirimi zorunlu bir hastalık olarak listelemesi gerektiğini belirten tabipler diğer önerilerini şöyle sıraladı:

  • Enfekte hastaları izole etmelidir.
  • Temaslı takibi ile olası yeni vakaların tespitini erken yapmalıdır.
  • Uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlamalıdır.
  • Paniğe neden olmayacak biçimde sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun geneline yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları planlamalı ve yapmalıdır.
  • Riskli ve temaslı kişilere yönelik bir aşı programı planlamalı ve uygulamalıdır (Halihazırda iki farklı aşı seçeneği mevcuttur; ACAM2000 ve JYNNEOS).
  • Hastalar için ilaç teminini gerçekleştirmeli, semptomları olabileceğinden endişe duyan herkesin sağlık hizmetlerine erişebileceğini hissetmesini sağlamak için, maymun çiçeği hastalığı ve şüpheli maymun çiçeği hastalığının teşhis ve tedavisini tamamen ücretsiz yapmalıdır.