Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı insana bulaşır mı?

Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı insana bulaşır mı?
Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Çeşitli illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı ve şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı. Şap hastalığı nedir, şap virüsü belirtileri nelerdir? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insana bulaşır mı?

SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye’de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri iptal edildi.

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı. Şap hastalığı nedir? Şap virüsü nedir, Sat 2 şap hastalığı belirtileri nelerdir? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insana bulaşır mı, SAT 2 Şap virüsünün tedavisi var mı?

Şap hastalığı nedir, bulaşıcı mı?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir.

Şap virüsü nasıl ve kaç günde bulaşır?
Yapağıda 24 gün

Sığır derisinde 4 hafta

Samanda 15 hafta

Kepekte 20 hafta

Toprakta 4 hafta

Kuru ot ve danede 5 ay süreyle enfeksiyözitesini (bulaşma yeteneğini) koruyabilmektedir.

Şap virüsü insana bulaşır mı?

Kimyasal etkenlere karşı dayanıksız olan şap virusu pH 7,0- 7,7 de etkilenmemekte (stabil olmakla) birlikte asit ve alkali şartlarda kısa sürede inaktive olmaktadır Hastalık direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır. Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir.