Bu haberi tuvalette okuyorsanız duyduklarınız hiç hoşunuza gitmeyecek!

Bu haberi tuvalette okuyorsanız duyduklarınız hiç hoşunuza gitmeyecek!
ABD'de yapılan bir araştırma, tuvalete atılan ve kanalizasyon tesislerine gönderilen tuvalet kağıtlarının, su kirliliğinin önemli bir kaynağından sorumlu olabileceğini ortaya koyuyor. Tuvalet kağıtlarındaki zehirli maddelerin insan sağlığını nasıl etkilediğinin araştırılması isteniyor.

Araştırmacılar, insan yapımı kimyasallardan oluşan perflorlu ve poliflorlu alkil maddeleri (PFAS) içeren tuvalet kağıdı atıklarının yer altı sularını kirletebileceğini tespit etti.

Healthline'ın haberine göre, ABD'nin Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerika kıtası, Batı Avrupa ve Afrika'da satılan tuvalet kağıtlarıyla ABD'deki atık su arıtma tesislerinden elde edilen örnekleri inceledi.
Araştırmacılar, tuvalet kağıdı örneklerinin incelenmesinde PFAS'a dönüşen bileşiklerden olan ve kanserojen etkiye sahip "polifloroalkil fosfat (diPAP)" tespit etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, tuvalet kağıtlarında belirlenen diPAP'ın, ABD ve Kanada'da görülen diPAP'ın yaklaşık yüzde 4'üne, İsveç'te yüzde 35'ine ve Fransa'da ise yüzde 89'una karşılık geldiği sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, ABD atık su sistemlerine PFAS'ın kozmetik, tekstil, gıda ambalajı veya diğer kaynaklardan girdiğine işaret etti.

Bazı üreticilerin tuvalet kağıdı imalatının bazı süreçlerinde PFAS kullandığı kaydediliyor.
New York merkezli Doğal Kaynakları Koruma Merkezi'nde görevli Dr. Katie Pelch de PFAS'ın içme suyuna karışmasının insan sağlığı için riskli olacağı uyarısında bulundu.

Pelch, yer altı suyunun tarımda da kullanıldığına dikkati çekerek bitki ve tarım ürünlerinin de bu kirlenmeden etkileneceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.

PFAS, tipik olarak binlerce tüketici ürününün suya, lekelere ve ısıya dayanıklı olmasını sağlamak için kullanılan yaklaşık 14.000 kimyasaldan oluşan bir sınıftır. Doğal olarak parçalanmadıkları için "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılırlar ve kanser, fetal komplikasyonlar, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, otoimmün bozukluklar ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılıdırlar.

Çalışma Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Afrika, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki 21 büyük tuvalet kağıdı markasını inceledi ancak markaların isimlerini vermedi.

Florida Üniversitesi'nin hakemli raporu, insanların kontamine tuvalet kâğıtlarıyla silmelerinin sağlık üzerindeki etkilerini dikkate almamıştır. PFAS deriden emilebilir, ancak silme işlemi sırasında vücuda nasıl girebileceğine dair bir araştırma mevcut değildir. Ancak, PFAS kirliliğini takip eden ve kar amacı gütmeyen bir halk sağlığı kuruluşu olan Çevre Çalışma Grubu'nun kıdemli bilim adamı David Andrews, bu maruziyetin "kesinlikle araştırmaya değer olduğunu" söyledi.

Çalışmanın başyazarı ve Florida Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Jake Thompson, geri dönüştürülmüş kağıt kullanan markalarda da kullanmayanlar kadar PFAS bulunduğunu ve tuvalet kağıdında PFAS'tan kaçınmanın mümkün olmadığını söyledi.