Koronavirüsle mücadelede elektronik takip

Koronavirüsle mücadelede elektronik takip
Tekirdağ Valiliği koronavirüsle mücadelede il genelinde uygulanacak yeni önlemleri duyurdu.

Koronavirüs salgını artış gösterirken, il hıfzısıhha kurulları yeni önlemler almaya devam ediyor.  Son olarak Tekirdağ Valiliği, koronavirüs hastaları ve temaslılarının elektronik yöntemlerle takip edilmesine karar verildiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadelede filyasyon, izolasyon ve iş yeri denetimleri olmak üzere üç ayrı ekip kurulmasına da karar verildi. 

Tekirdağ'da il genelinde alınacak önlemler şu şekilde:

"Takip sisteminin etkin ve verimli olması için:
Tanılı veya temaslı olması nedeniyle evlerde izolasyona tabi tutulan kişilerin takibinin/denetiminin fiziksel yöntemlerle yürütülmesinin her geçen gün güçleşmesi nedeniyle fiziksel takip yerine elektronik imkanların biran evvel devreye alınması,
Elektronik takip sistemlerinin devreye alınmasına kadar Covid-19 pozitif tanısı konulanların 2 nci, 4 üncü ve 7 nci günlerde; temaslıların ise 2 nci, 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu günlerde fiziksel takibe tabi tutulması,
İzolasyon denetimlerine yönelik kurulan “mahalle denetim ekiplerinde” gönüllülerin (AFAD gönüllüsü, Kızılay vb.) görev almasının sağlanması,
Ayrıca apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi sürece katkı verebilecek kişilerin de katkısının alınması,
Denetim ekiplerinin personel, araç-gereç ve ihtiyaçlarının teminine yönelik başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (SYDV’ler dahil) daha fazla katkı vermesi,
Semptomlu olması nedeniyle test yapılan kişilerin test sonuçlarının alma sürelerinin en aza indirgenmesi ve tanılı ya da temaslı kişilerin biran evvel izolasyona alınması için gerekli tedbirlerin alınması,
Fabrika, üretim tesisi, atölye gibi yerlerde çalışanları arasında pozitif vakaya rastlanması halinde (Covid-19 tanısı konulan kişi olması durumunda) tesisin üretim sürecinin kesintiye uğramaması için; diğer tüm çalışanlara yönelik gerekli tarama ve tedbirlerin alınması,
Dönüşümlü olarak görev yapan huzurevi, rehabilitasyon merkezi, bakımevi, cezaevi gibi yerlerdeki personelin görevli olmadıkları dönem içerisinde mümkün olan en üst seviyede izole olmaları konusunda gerekli tembihatta bulunulması/tedbirlerin alınması, göreve başlayacakları dönemlerde yapılan testlerin mümkünse birden fazla yapılması,
Temel askerlik eğitimi sonrasında birliklerine sevk edilen askerlik yükümlülerinin testlerinin acemi birliklerinde yapılması, test sonucu pozitif olanların eğitim birliklerinde izolasyona alınması,
İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."

Etiketler :