‘Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde değişiklik

‘Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde değişiklik
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda gözaltına alınan kişiye kanuni haklarının hatırlatılacağı ve gözaltına alınan kişinin beyanı ve her türlü müdahalesinin kayda geçirileceği belirtildi.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

MADDE 1- 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir.”

“Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-D ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

ekran-resmi-2022-07-22-01-47-28.png