Vicdani Ret AYM Genel Kurulu’nda

Vicdani Ret AYM Genel Kurulu’nda
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirten bir kişinin bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti.Dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirterek, askerlik hizmeti yerine alternatif...

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirten bir kişinin bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti.

Dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirterek, askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden askerlik yükümlüsü hakkında idari para cezası verildi. Anadolu Ajansı’nın ismini belirtmediği vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

VİCDANİ RET

Bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani retçiler kendilerini antimilitarist ya da pasifist olarak tanımlayabilmektedirler.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, "niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını" gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, söz konusu başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde karara bağlayacak.

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

Türkiye’de vicdani retçi olduğunu açıklayanlar yeni Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesine göre yargılanıyor. Bu maddeye göre; “Halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında arttırılır.”

Vicdani ret, birçok Avrupa ülkesinde ise yasal olarak tanınıyor. İngiltere, Danimarka, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İtalya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Polonya, Macaristan, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Yunanistan ve Litvanya'da vicdani ret hakkının tanındığı ülkeler arasında.

AL JAZEERA TÜRK