TTB, il il coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de il il ne kadar vaka bulunduğuyla ilgili bir iddia gündeme getirdi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 31 Mart 2020 08:30
TTB, il il coronavirüs vaka sayısını açıkladı

TTB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şu iddialarda bulunuldu:

* Ancak ‘malzeme eksikliği’ durumu tablonun sadece görünen yüzüdür; asıl problem organizasyon eksikliğidir.

* 30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

* Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitifler vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır.

* 30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 2 yüzün üzerindedir.

* İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Covid-19 şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, etkilenen hekim ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alınmıştır.

* İstanbul’daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı yüzü geçmiştir.

* Şanlıurfa’daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70’e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir.

* Korona günlerinde ADANA'da sağlık: Yaklaşık 550 hasta Covid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 63 yoğun bakım hastasından 15’i entübe. 2 si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı korona şüphesi ile takip edilmekte.

* Korona günlerinde DİYARBAKIR'da sağlık: Yaklaşık 150 hasta Covid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Korona nedeniyle 5 yurttaşımız hayatını kaybetti.

* Adana’da ulaşabildiğimiz bilgilere göre yaklaşık 550 hasta Covid teşhisi veya şüphesiyle yatmaktadır. 63 yoğun bakım hastasından 15’i entübedir. 2’si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı corona şüphesiyle takip edilmektedir.

İzmir Tabip Odası: Hasta sayısı 700 civarı 

İzmir Tabip Odası tarafından hazırlanan corona virüsü raporunda son iki haftada İzmir genelinde corona virüsü tespit edilen hasta sayısının 700 civarında olduğu iddia edildi. Raporda İzmir’de 9 Aile Sağlık Merkezinin (ASM) şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapandığı, etkilenen 75 hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşlarında veya evlerinde izolasyona alındığı, bir hemşirenin yoğun bakımda olduğu ileri sürüldü.

"75 sağlık çalışanı etkilendi"

Raporda şu iddialara yer verildi:

* İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Covid-19 şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatılmış, etkilenen hekim ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alınmış, daha sonra ASM'ler yeni görevlendirilen hekimler ile tekrar çalışmaya başlamıştır.

* Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75'tir.

* Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir.

* Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman sayıları ve niteliklerinde eksiklik en çok bildirilen sorundur.

* ASM'lere bu ekipmanın daha geç ulaştırılması, bazı malzemelerin eksik ve yetersiz nitelikte olması Covid-19'dan etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını artırdı.

* Yetkililerce açıklanan önlemler arasında hastaların ilk olarak ASM'ye gitmeleri söylenmiş bu da rutin olarak bebek ve gebe izlemi yapılan ASM'lerde sağlıklı kişilere hastalık bulaşma riskini artırmıştır.

"112 hattı vefa hattı oldu"

* Hekimler izolasyon veya karantina nedeniyle çalışmadıkları günlerin ücretlerinden kesileceği endişesi yaşıyor.

* Umreden gelenlerin evde kalması gereken 65 yaş üstü kişilerin telefonla takip işi aile hekimlerinin zamanlarının önemli bir kısmını alıyor.

* İş yeri hekimlerinin kişisel koruyucu ekipmanları eksik.

* 112 Hattının evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa hattı olarak kullanılması, bu hattın aşırı yoğunlaşmasına, hastaların hastanelere olan transferinde gecikmelere neden oluyor.

"Hekim ve sağlık çalışanları ücretsiz izne çıkarılıyor"

* PCR testi yeterli sayıda yapılmamakta, özellikle temas şüphesi olabilecek hekimlere rutin olarak uygulanmamaktadır.

* Test sonuçlarının çok geç gelmesi bir diğer sorun.

* Testi pozitif ancak kliniği hafif hastaların ev dışında izolasyonu için mekanlar yaratılması gerekiyor.

* Pandemi klinik ve polikliniklerinde görevli sağlık çalışanlarının ailelerine hastalık taşımaktan çekindiklerinden mesai saati sonrası dinlenebilecekleri, kalabilecekleri hastane dışında ücretsiz yerler ayarlanmasını isteniyor.