Sayıştay raporunda AOÇ Müdürlüğü’ne yönelik ‘şeffaflık’ eleştirisi

Sayıştay raporunda AOÇ Müdürlüğü’ne yönelik ‘şeffaflık’ eleştirisi
Sayıştay’ın raporunda, “Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek bir birim olmadığı” belirtilerek, “Bu, hesap verebilirlik açısından bir eksiklik oluşturmaktadır” denildi. Bütçenin de gerçekçi olmadığı vurgulandı.

Sayıştay’ın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) ilişkin 2020 yılı denetim raporunda, AOÇ Müdürlüğü’ne plansızlık ve şeffaflık eleştirileri yöneltildi. Raporda, kurumun bütçesi oluşturulurken gerçekçi hazırlanmadığına dikkat çekilerek “Son yıllarda planlamanın ve isabetli öngörünün önemi hızla artmış, gerçekçi bütçe hazırlanması çok daha önemli hale gelmiştir. Özellikle AOÇ Müdürlüğü gibi operasyonal süreci olan kuruluşlarda, yatırım planlaması gibi konularda başarı sağlamak ve hedeflerine ulaşmak ancak gerçekçi bir bütçe planlaması ile mümkündür” denildi.

'Gerçekçi değil' tespiti

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Sayıştay’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu AOÇ’ye ilişkin 2020 yılı denetim raporunda, AOÇ Müdürlüğü’nün “şeffaflık” ve “planlama” konularındaki eksikliklerine dikkat çekildi. Raporda AOÇ Müdürlüğü’nün, “kurum stratejisini belirleyen ve kaynakları bu stratejiye göre kullanmayı öngören bir planının olmadığı” aktarıldı. Kamu kaynağı kullanan her kurumun bir planı olması gerektiği vurgulanan raporda, “Planlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağladığı gibi hesap verebilirliği ve mali saydamlığı da tesis etmektedir. AOÇ Müdürlüğü için stratejik plan hazırlama yükümlülüğü kanunen getirilmemiş olsa da birçok faydası olan stratejik planların kuruluşa değer katacağı, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasına katkıda bulunacağı kuşkusuzdur” önerisi yer aldı.

'Rapor paylaşılmalı'

AOÇ’nin 2020 bütçesinin “gerçekçi hazırlanmadığı” da belirtilen raporda, “Bütçe gerçekleşmelerinde görülen önemli sapmalara rağmen, bütçenin yıl içinde revize edilmesi yoluna gidilmemiştir” bilgisi paylaşıldı. Bunun üzerinden yine planlama vurgusu yapılan raporda, “Son yıllarda planlamanın ve isabetli öngörünün önemi hızla artmış, gerçekçi bütçe hazırlanması çok daha önemli hale gelmiştir. Özellikle AOÇ Müdürlüğü gibi operasyonal süreci olan kuruluşlarda satış hedefi belirlenmesi, üretim ve satınalma planlaması, yatırım planlaması, maliyet kontrolü, zaman yönetimi, proje yönetimi gibi konularda başarı sağlamak ve hedeflerine ulaşmak ancak gerçekçi bir bütçe planlaması ile mümkündür. Bu minvalde tahminlerin, önceki yıllarla ilgili istatistiki bilgilerden faydalanılarak, ülkenin içinde bulunduğu şartların göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan raporda, “AOÇ’nin kuruluş faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek bir birim olmadığı” belirtilerek “Bu, hesap verebilirlik açısından bir eksiklik oluşturmaktadır” denildi. Kurumun yıllık hazırladığı faaliyet raporlarının da yurttaşlara açık olması gerektiği vurgulanan raporda, “Kurum yıllık olarak faaliyet raporu hazırlamaktadır. Ancak söz konusu rapor kurumun kendi internet sitesinde yayımlanmamaktadır. Şeffaflık ilkesi açısından raporun kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.