PTT personel alımı tarihleri yaklaşıyor! Yüksek maaşlı iş arayanların gözü kulağı PTT'de

PTT personel alımı tarihleri yaklaşıyor! Yüksek maaşlı iş arayanların gözü kulağı PTT'de
PTT iş ilanı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Türkiye ortalamasının üzerinde maaş veren kamu kurumunda çalışmak isteyenler, PTT personel alımı için bekleyişe geçti. Peki, PTT iş ilanı yayınlandı mı? PTT personel alımı başvurusu hangi tarihte? İşte, PTT personel alımı son durum...

2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri için gözler Ankara'daki Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Kamu kurumu olan PTT, her yıl ihtiyaç olan kadrolara personel alımı yapmak için iş ilanı yayınlıyor.

PTT'nin devlet kurumu olması dolayısıyla bazı pozisyonlarına KPSS ile personel alımı yapılırken, bazı mesleklerdeki personel alımı ise KPSS'siz yapılıyor.

2023 PTT personel alımı ne zaman?

PTT personel alımı ile ilgili iş ilanı henüz yayınlanmadı.

PTT Genel Müdürlüğü'nün her yıl yaptığı personel alımını bu yıl ne zaman duyuracağı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıllarda PTT, şu kadrolara personel alımı gerçekleştirmişti:

* Avukat
* Mühendis
* Gişe Personeli
* Büro Personeli
* Postacı
* Güvenlik Görevlisi
* Temizlik Görevlisi

ptt-personel-alimi-2023.jpg

2023 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Geçen yıllarda adaylarda aranan genel şartlar şöyleydi:

* 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

* 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

* Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.

* Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

* Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

* Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

* Herhangi bir sosyal güvenli kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ptt-is-ilani-2023.jpg

Etiketler :