Orman yangınlarına karşı Diyanet'e görev

Orman yangınlarına karşı Diyanet'e görev
Türkiye’nin afet risk profili içerisinde “kitlesel göçler” de sayıldı. Plan çerçevesinde Diyanet de orman yangınlarına karşı yurttaşı bilinçlendirmede görev alacak.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) yayımlandı. 2022 ile 2030 dönemini kapsayan TARAP, afet risklerini en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılması gereken faaliyetler tanımlandı. Planda Diyanet’ten Göç İdaresi Başkanlığı’na, bakanlıklardan komutanlıklara kadar birçok kuruma görevler verildi.

Riskler sıralandı

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, planda Türkiye’nin afet risk profili, deprem, kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çığ), sel-taşkın, iklim değişikliği, kitlesel göç, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler, orman yangınları, büyük endüstriyel kazalar, maden kazaları, tehlikeli madde taşımacılığı, diğer afetler (kuraklık, obruk, fırtına vb.) olarak sıralandı.

“Kitlesel göçün hacmi, göç ile gelen kişilerin ülkemizdeki kalış sürelerinin uzunluğu, geçicilikten kalıcılığa evrilen göç olgusunun” ülke olarak kitlesel göçlere ilişkin olarak her zaman hazırlıklı olmayı gerektirdiği belirtildi. Kitlesel göçle gelen nüfusun ve ev sahibi toplumun hak ve sorumlulukları ile toplumsal uyum açısından bilinç ve farkındalıklarının artırılması için çalışmalar yapılacak. Kitlesel göçler neticesinde oluşabilecek ekonomik riskler azaltılacak.

'Nitelikliler' kalsın!

Kitlesel göçe maruz kalanlar içindeki nitelikli insan gücünün ülkede kalması için özendirici önlemler alınacak. Ülkesine gönüllü geri dönmek isteyenler için geri dönüş programları geliştirilecek.

Siren kurma eğitimi

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı da “siren kurma ve eğitim çalışmalarında” ilgili kuruluş olarak yer alacak.

Plana göre ikaz ve alarm sistemlerinin kapasiteleri artırılacak. Orman yangınları risklerine yönelik hedef ve eylemler kapsamında Diyanet, ormanların koruyucu faydaları ve çevresel işlevleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesinde ilgili kuruluş olarak yer alacak. Bu konuda sorumlu kuruluş ise Orman Genel Müdürlüğü. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, bakanlıklar, valilikler TRT ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da bu çalışmalarda yer alacak.

Denetim itirafı

Planda güçlü-zayıf yönler ile fırsat ve tehdit unsurlarını içeren analizde, “denetimsel eksiklikler” zayıf yönler arasında sayılarak itirafta da bulunulmuş oldu. Mevzuat uygulama ve denetimin yeterli düzeyde ve etkin olarak yapılamaması “tehdit” olarak nitelendirildi.

Etiğe uygunluk

Planda medyanın afet yönetiminde “yayın etiği” konusunda farkındalığının artırılması için AFAD sorumlu kuruluş, İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı ve TRT ilgili kuruluş olarak görevlendirildi. Orta vadede, “yayın etiğine uygun afet haberleri” konusunda çalışmalar yapılacak.