Milli Eğitim Bakanlığı, 17 ilçe müdürünü usulsüz atamış

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2020 yılı içerisinde 49 personeli, atanabilmesi için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atadığı ortaya çıktı. Yıl içerisindeki mevzuat değişikliğinin ardından bazı ilçe milli eğitim müdürleri istifa ederken 17 milli eğitim müdürü, sınav ve mesleki yeterliliği olmadan görevde kaldı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 04 Ekim 2021 22:04
Milli Eğitim Bakanlığı, 17 ilçe müdürünü usulsüz atamış

Sayıştay Başkanlığı'nın incelemelerine takılan olayda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta uygun görülen atanma şartlarını taşımayan kişilerin atandığı görüldü.

Mevzuata göre ilçe milli eğitim müdürü olmak için, yazılı ve sözlü sınavını kazanmak, şube müdürü kadrolarında en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olmak gerekirken bakanlığın bu şartı göz önünde bulundurmadan atama yaptığı belirtildi.

Bakanlık ise Sayıştay'a verdiği cevapta "İnsan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklardan kaynaklandı" dedi.

Sayıştay'ın, bu zorunluluğun mevzuat dışında atama yapılmasına olanak sağlamadığını belirttiği bulgusunda ayrıca "Mevzuatımız kurumlara geçici görevlendirme veya vekaleten görevlendirme gibi seçenekler sunmaktadır" denildi.

Yapılan usulsüz atamaların 657 sayılı 'Devlet Memurları Kanunu'na ve 'Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmeliğe' aykırı olduğunu söyleyen Sayıştay raporunda, son olarak "Mevzuata aykırı atamaların iptal edilmesi ve bundan sonra yapılacak atamalarda yasal düzenlemelere uygun olmayan uygulamalara mahal verilmemesi gerekmektedir" denildi.