Limak’ın AOÇ’deki konut projesi için 'hukuka aykırı' raporu

Limak’ın AOÇ’deki konut projesi için 'hukuka aykırı' raporu
Limak Holding’in Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) eski çimento fabrikasının arazisine yapmayı planladığı lüks konut projesine karşı açılan davada bilirkişiler, projenin hukuka aykırı olduğu yönünde rapor verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, projeye ilişkin yapılan imar planının iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Davada görevlendirilen bilirkişiler, imar değişikliğine ilişkin raporunu mahkemeye sundu. Raporda, imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğu şöyle açıklandı:

“Dava konusu planlama alanına (çimento fabrikasına) bitişik tarımsal üretim alanı ve ağaçlandırılacak alan kullanımları yer aldığı, AOÇ’nin Atatürk’ün mirası olarak Hazine’ye devrinden sonra zaman içerisinde mülkiyeti bir şekilde AOÇ dışına çıkmış dava konusu planlama alanı gibi aynı nitelikli alanların geri kazanımı yerine konut alanına dönüştürülmesinin alanın bütünlüğünü bozacağı, halbuki 5524 sayılı Kanun kapsamında AOÇ arazilerinde konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğinin öngörüldüğü, dolayısıyla yasal mevzuata da aykırı planlama kararları verildiği görülmektedir. Bakanlık makamı oluru ile Etimesgut ilçesi Bahçekapı 3243 ada 7 No’lu parsel ile Etimesgut Mahallesi 3243 ada 26 ve 38 No’lu parsellerde onaylanan 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın üst ölçekli plana, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, bölge şartlarına ve imar mevzuatına aykırılık teşkil ettiği gibi, mevcut yönetim-sosyal- eğitim-spor tesisleri ve tarımsal üretim, araştırma ve geliştirme alanları ile birlikte hayvanat bahçesi, kent ormanı-ağaçlandırma alanı fidanlık, park piknik, dinlenme eğlence alanları, milli botanik bahçesi ve benzer işlevler ile uyumlu belirlenecek fonksiyon yerine kalıcı nüfus ve yapı yoğunluğu yaratılmasının olumsuz çevresel etkiler yaratacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.”

'Ders niteliğinde rapor'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bilirkişi raporuna ilişkin, “AOÇ’ye devredilmesi gereken alanı talana açmaya çalışanlara en güzel cevap, yargı sürecinde bilirkişilerden geldi. Bilirkişiler, ders niteliğinde bir rapor sundu” dedi.

Candan, AOÇ’de konut ve işyeri yapılamayacağına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“5659 sayılı Kanun’a ve Sayıştay raporlarına göre, kaynağı Atatürk Orman Çiftliği olan alanlara konut, ticaret yapılamaz. Bilirkişiler de haklılığımızı, verdikleri raporla tescil etmiştir. Bu plan, AOÇ alanları için bir katliamdır. Bilirkişiler de mahkemeye sundukları raporda, amacı dışında kullanılan çimento fabrikası alanının nitelikli bir şekilde AOÇ’ye kazandırılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Çimento fabrikası endüstri mirası olarak korunmalı; bir metrekare dahi yapılaşma öngörmeden alan, Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalıdır. Limak alandaki yapılaşma ve lüks konut, ticaret iş merkezi ve her şey dahil rant alanı isteğinden vazgeçmelidir.”

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi ile AOÇ arazisinde 1926 yılında Ankara Çimento Fabrikası kurulmuştu. Fabrika, 1989 yılında özelleştirilmişti. ÇİTOSAN’dan Fransız sermayeli Set Group’un satın aldığı fabrika, 25 Mart 2011 tarihinde Limak Holding’e bağlı Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmişti.

Limak Holding’in fabrika arazisi üzerinde bir proje hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı. Hazırlanan proje dosyasında yer alan bilgilere göre; Kültür Varlıkları Bölge Kurulu, 16 Mayıs 2016 tarihinde, fabrika alanının “kültür varlığı özelliği taşımadığını” belirlemişti. Kurul, fabrika alanında imar planı yapılabileceğine karar vermişti. Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ise 24 Mayıs 2019 tarihinde fabrika alanında imar planı yapılmasına onay vermişti. Limak Holding’in, 588 bin metrekare fabrika arazisi üzerinde, en çok dört katlı konut, ticarethane, okul, cami gibi birçok yapı için proje hazırlığında olduğu anlaşılmış; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Limak’ın bu projesine karşı dava açmıştı.

Kaynak:ANKA

Etiketler :