Kurum İçinde Liyakatsiz Atamalara Tepki Gösterdiler: İkinci Kez Sürgün Edildiler

Kurum İçinde Liyakatsiz Atamalara Tepki Gösterdiler: İkinci Kez Sürgün Edildiler
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt, kurum içinde yapılan liyakatsiz atamalara karşı çıkıp kurum önünde yapılan basın açıklamasına katıldıkları için Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 5 çalışanı geçtiğimiz yıl Pertek ilçesine sürgün etti.

Sendikanın açtığı davayı kazanan 5 çalışan görevlerine geri döndü ancak il müdürü bu kez de 5 sendika üyesi çalışanı Pülümür ilçesine sürgün ederek il müdürlüğünde çalışmalarını engelledi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 5 çalışana uygulanan mobing ve sürgün politikasını protesto etmek için Seyit Rıza Meydanında toplanan Tunceli’deki STK ve siyasi parti temsilcileri Ses üyesi 5 çalışanın sürgün edilmesini protesto ederek il müdürüne tepki gösterdiler.

“LİYAKATSIZ İL MÜDÜRÜ ALİ EKBER YURT 5 ÜYEMİZİ SÜRGÜN ETTİ"

SES tarafından Düzenlenen basın açıklamasında Tunceli’deki birçok siyasi Parti ve STK temsilcisi ile vatandaşların katıldığı basın açıklamasında açıklama metnini okuyan SES Tunceli Eş Başkanı Serap Kahraman 5 Ses Üyesi çalışanının mahkeme kararıyla görevlerine dönmelerine rağmen ikinci kez sürgün edildiklerini belirterek şöyle konuştu; “Bildiğiniz üzere Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 4’ü kadın 5 üyemiz sadece kurum önünde basın açıklamasına katıldıkları için liyakatsiz İl Müdürü Ali Ekber YURT tarafından sürgün edilmiştir. Sendikamız tarafından bu usulsüzlük birçok defa basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri ile gündeme getirilmiş ve süreç sizlerle paylaşılmıştır. Sendika avukatlarımızın sürgün edilen üyelerimiz için liyakatsiz il müdürü Ali Ekber YURT’a karşı açtığı dava Mayıs ayı içerisinde tüm üyelerimizin eski görev yerlerine iadesi ile sonuçlanmış ve haklı olduğumuz bir kez daha anlaşılmış, idari mahkemelerce de tasdik edilmiştir. Ali Ekber YURT’un ihtiyaca yönelik olduğunu iddia ettiği sürgünlerin asıl amacının sendika üyelerini cezalandırmak olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bir kez daha göstermiş oldu ki emekçiler sırtını siyasi makamlara dayayan liyakatsiz müdürlere boyun eğmeyecektir.31 Mart tarihinde sendikamızın yayınladığı basın metninde “yatılı kuruluşlardaki çocuk istismarı iddialarının üzerinin örtüldüğünü, çocuk istismarından soruşturulan müdürün aynı kurumda görevine devam ettiğini, birçok işlemde evrakta sahtecilik iddialarını” basın ve kamuoyu ile paylaşmamızın ardından, Ali Ekber YURT sendikamızı ve üyelerimizi hedef alarak, sendika yöneticimize kurum koridorlarında bağırarak hakaretler savurmuştur. Yaptığımız başvuruya istinaden Valilik tarafından açılan idari soruşturmada, yetkili makamlarca korunup kollanmıştır.
İl müdürü Üyelerimizi ikinci kez sürgün etmek için ilçede sosyal hizmet merkezi açtı
SES Tunceli Eş Başkanı Serap Kahraman Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un mahkeme kararıyla eski görevlerine geri dönen 5 çalışanı tekrar sürgün edebilmek ve cezalandırmak için Pülümür ilçesine sosyal hizmetler merkezi kurduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Erzincan İdari Mahkemesi’nin üyelerimizin eski görev yerlerine iade edilmesi kararının ardından, sürgün edilen 2’si kadın 3 üyemiz, daha eski görev yerlerine geri dönmeden il müdürü Ali Ekber YURT tarafından üyelerimizi sürgün etmek için açılan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine tekrar sürgün edilmişlerdir. Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında en az nüfusa sahip olan Pülümür ilçemize açılan bu kurumun, emekçileri cezalandırmak için açıldığını, hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşımanın dahi olmadığını, sadece il merkezine en uzak ilçe olduğu için liyakatsiz il müdürü tarafından seçildiğini ifade etmiştik. İl müdürü Ali Ekber YURT yine kendisine yakışanı yaparak hukukun üstünlüğünü çiğnemiş, üyelerimiz hakkında alınan göreve iade kararı idarece uygulanmadan Pülümür ilçesine sürgünleri için Valilik Onaylarını almıştır. Pülümür ilçesine giden toplam 4 meslek elemanının hepsinin sendika üyemiz olması, daha önce sürgün edilen 3 üyemizin görevlerine başlamadan Pülümür ilçesine yeni sürgün kararlarının alınması tesadüf değildir. Ali Ekber YURT üyelerimize karşı düşmanca bir tavır içerisinde hiçbir yasal gerekçe ve usül gözetmeden, baskı, mobbing ve sürgünlerle cezalandırma amacı gütmektedir.Ali Ekber YURT tarafından kamu hizmeti olarak sunulan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine ,hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesindeki vatandaşlara ve dezavantajlı bireylere başvuru merkezi olarak Pülümür ilçesi gösterilmektedir. Ancak Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşıma ile ulaşım imkanı dahi bulunmamakta, Nazımiye ilçesindeki dezavantajlı bireyler sosyal hizmetlere dair iş ve işlemlerinin yürütülmesi için maddi ve manevi olarak zarara uğratılmaktadır. Maalesef Ali Ekber YURT’un nazarında sosyal hizmetin niteliği de vatandaşın ve emekçilerin mağduriyeti de hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt Hakkında en çok dava açılan müdür konumunda

Serap Kahraman liyakatsız olarak nitelediği Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un hakkında en çok dava açılan müdür konumunda olduğunu belirterek şunları konuştu; “Çalıştığı iş yerinde hiçbir hakkaniyet ve eşitlik gözetmezken kendisini kanaat önderi olarak niteleyen Ali Ekber YURT, dedelik makamını da kendi çıkarlarına ve koltuğunu koruma kaygısına alet etmektedir. Toplumsal olarak bütünleştirici ve hak gözetici olması beklenen Ali Ekber YURT, Dersim’de emekçilerin hakkını alabilmek için hakkında en çok dava açılan il müdürü olma mertebesine erişmiştir.”

KURUM İÇİNDEKİ BİRÇOK USULSÜZLÜK İDDİALARI VE AÇILAN DAVALARA RAĞMEN HALA GÖREVDE TUTULUYOR

SES eş başkanı Serap Kahraman Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde birçok usulsüzlük iddialarının bulunduğunu ve il müdürü hakkında birçok dava açılmasına rağmen iktidarın Ali Ekber Yurt’u hala bu görevde tuttuğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Tüm bu mahkeme kararlarına, kurum içerisindeki bütün usulsüzlük iddialarına ve il müdürü hakkında açılan birçok soruşturmaya rağmen, İl Müdürü Ali Ekber YURT görevde tutularak neden bu suçlara yetkili makamlarca ortak olunmaktadır?

YAPTIĞI USULSÜZLÜKLERE RAĞMEN SÜREKLİ BAŞARI BELGELERİ VERİLİYOR

Serap Kahraman Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde birçok usulsüzlük iddiaları gündemdeyken hiçbir başarısı olmayan deprem bölgesinde 1 gün dahi çalışmayan il müdürü Ali Ekber Yurt’un sürekli olarak valilik tarafından başarı beleleriyle ödüllendirildiğini de belirterek konuşmasını şöyle tamaladı; “Yaptığı usulsüzlüklere rağmen Valilik tarafından birçok defa sebepsizce Başarı Belgeleri ile ödüllendirilmektedir. Ali Ekber YURT afet bölgesinde bir gün bile durmamış olmasına rağmen, hizmet alanı bile olmamasına rağmen “arama kurtarma faaliyetleri” gibi farazi bir başlık altında başarı belgesine Valilik tarafından layık görülmüştür. Buradan İl müdürü Ali Ekber YURT’a, Tunceli Valiliğine ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına şunu hatırlatmak istiyoruz. Mobing anayasamızda, 657 sayılı devlet memurları kanununda ,insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan eşitlik, hakkaniyet ve iyi niyet ilkelerine aykırılıkla işlenen bir suçtur. Bu usulsüzlüklere imza atan il müdürü Ali Ekber YURT’un görevde tutulması, sosyal hizmet emekçilerini cezalandırmak için keyfi olarak talep edilen ve hizmet odaklı olmayan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezinin açılmasına onay verilmesi, yapılan usulsüzlüklerin ve kamu zararlarının görmezden gelinerek liyakatsiz müdürlerin herhangi bir başarı göstermeden belgeler ile ödüllendirilmesi kabul edilmez. Biz emekçiler mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Ali Ekber YURT tarafından yapılan keyfi sürgünlerin ardından, üyelerimizin görevlerine iade talebi ile birlikte, üyelerimize işlenen mobing davalarımızın, maddi ve manevi tazminat taleplerimizin takipçisi olacağız. Er ya da geç sosyal hizmet üretimine, iş barışına, eşitliğe ve adalete kast eden Ali Ekber YURT ve liyakatsiz müdürler gidecek biz emekçiler mücadelemizi büyüterek, kararlılıkla devam edeceğiz.”