KCDP, Danıştay kararı sonrası sokağa çıkıyor

KCDP, Danıştay kararı sonrası sokağa çıkıyor
Danıştay'ın Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oyçokluğuyla reddetmesi sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde saat 19.30'a çağrı yaptı.

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oyçokluğuyla reddetti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Danıştay kararı sonrası kadınları saat 19.30'da Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'ne çağırdı.

Ne olmuştu?

İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021'de feshedildi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi kadınların tepkisini topladı. Danıştay'a çok sayıda çekilme kararının iptaline ilişkin dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, 29 Haziran 2021'de yürütmenin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti, bu karara yapılan itirazın da 18 Kasım 2021'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddine karar verildi.

Sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirerek 28 Nisan'da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki 60'a yakın davayı da 20'şerli gruplar halinde üç ayrı duruşmada ele almayı kararlaştırmıştı.

Bugün ise Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oyçokluğuyla reddetti.

Danıştay savcıları aksini mütalaa etmişti

Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından yapılan başvuru için mütalaasını sunan Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, “BMM'nin onayına bağlı bir uluslararası sözleşmenin kaldırılması da yine TBMM'nin tasarrufu ile mümkün olabilir” demişti.

Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı'nın açmış olduğu davada da Danıştay Savısı, benzer bir görüşle mütalaa vermişti.

Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir de mütalaasında Meclis kararıyla yürürlüğe konulan İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkılamayacağını söylemişti.