İşte o 'Çılgın Süvariler'

26 Ağustos 1922 sabahı Fahrettin (Altay) Paşa ve Süvari Kolordusu, Türk Ordusu ile birlikte taarruza kalktı. Bu taarruz o kadar etkiliydi ki, Yunan Ordusu çaresiz kalacaktı..

26 Ağustos 1922 saat sabah 05.30 sularında Türk Ordusu tüm varlığıyla, Başkomutan'ı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği emirle taarruza geçti. Yunan Ordusu üzerine akın akın gelen Mehmetçik'in karşısında duramadı, '4-5 ayda geçerlerse, 1 günde geçmiş saysınlar' denilen Yunan mevziileri peşi sıra düştü. Yunan Askerleri telaş içerisinde canını kurtarmak için kaçıyor, Türk Askeri tüm yorgunluğuna, bitkinliğine rağmen vatan toprağını kurtarmak için kovalıyordu.

İşte tam bu sıralarda bir birlik vardı ki; düşmana nefes aldırmıyor, iletişim hatlarını kesiyor, Yunan Askerleri'nin içine düştüğü panikten kurtulmalarına izin vermiyordu. Bu birlik Fahrettin (Altay) Paşa'nın Süvari Kolordusu idi..

25 Ağustos'u 26 Ağustos 1922'ye bağlayan gece Fahrettin Paşa ve emrindeki Süvari Kolordusu, Afyon batısındaki Ahır Dağı'nı aşması gerekiyordu. Ahır Dağı; sarp, kayalık geçitlerden ve ısıran bir soğuktan ibaret olduğu için düşman askeri geceleri burada nöbet tutmuyor, mevziisine geri dönüyordu. 

Ahır Dağı'nın sarp yapısı nedeniyle düşmanın savunma hatları Çiğiltepe’de bitiyordu. Yunan Karargahı'ndan hiç kimse, koskoca bir Süvari Kolordusunun sarp dağ geçitlerinden geçip ovaya ineceğine ve arkalarından çevreleyeceğine ihtimal vermemişti. Zaten normal şartlarda böyle bir şey intihar demekti. Küçük bir birlik bile geçidin başında bir orduyu tek başına durdurabilirdi.

Fahrettin Paşa ve süvarileri; gecenin köründe, aşılamaz denilen dağı, atlarının ayaklarının nallarına ses çıkmasın diye çaput ve bez sararak, ışıksız ve el yordamıyla aştılar. Önlerinde şimdi Sincan Ovası ve düşman vardır.

Sabah, yolun kendilerini geciktirmesi nedeniyle bir kaç saat geç olarak da olsa 10.000 Türk Süvarisi, Fahrettin Paşa'nın emriyle taarruza kalktı.

Süvariler, Sincan Ovası'ndan Yunan Ordusu'nun arkasına sarktı, iletişim hatlarını ve ikmal yollarını kesti. Yunan Ordusu'nu ve komutanları Trikupis'i kolu kanadı kırık bıraktı. Süvariler o kadar etkiliydi ki; Yunan Askeri kafasını nereye çevirse, Yunan Karargahı nereden bir haber alsa hep Türk Süvarisi vardı.

Kaçış halindeki Yunan Ordusu'nu kovalayıp, İzmir'e giren ilk süvari birlikleri de Fahrettin Paşa'nın emrindeki birliklerdi.