Erdoğan’dan afet bölgesiyle ilgili yeni karar Resmi Gazetede yayımlandı

Erdoğan’dan afet bölgesiyle ilgili yeni karar Resmi Gazetede yayımlandı
Afetin vurduğu Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerlerinde mücbir sebep nedeniyle bazı alacaklar yeniden yapılandırılacak. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre selin vurduğu yerlerde borçluların ödemeleri yeniden yapılandırılacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan borçluların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek şekilde yeniden düzenlendi. 

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerleşim yerlerinde oluşan mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardaki taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacak

Bu kapsamda, mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki dairelere borcu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden, ödeme süresinin son günü halin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler de dahil olmak üzere birinci taksidin ödeme süresi sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. 

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylardan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

 

Kaynak:DHA