Erdoğan ve Bakanlar hakkındaki suç duyurusuna Jet hızıyla takipsizlik kararı

Erdoğan ve Bakanlar hakkındaki suç duyurusuna Jet hızıyla takipsizlik kararı
Halkçı Hukukçular grubunun çağrısıyla bir araya gelen 61 avukat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulundukları suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen henüz hiçbir yetkilinin istifa etmemesiyle birlikte, depremlerde sorumluluğu bulunanlara yönelik açılan suç duyurusu karara bağlandı. 21 Şubat’ta verilen dilekçe 7 Mart’ta takipsizlikle sonuçlandı.

Halkçı Hukukçular’ın suç duyurusunu işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart’ta dosyanın “işleme konulmamasına” kararı verdi. Kararda görevi kötüye kullanması iddiasının “soyut ve genel nitelikte” olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet.com.tr’nin ulaştığı kararda, “Şikayet dilekçesinde olayda doğrudan doğruya zarar halinin varlığını gösteren, eylem tespit edilmediği, soruşturma aşamasında, şikayet edilenlere isnat edilen suçun unsurlarını içerip içermediğinin değerlendirileceği, olay, maddi vakıa olmaksızın salt idarenin eyleminin yerinde olup olmadığını denetlemenin ise kanunen mümkün olmadığı, bu haliyle şikayet edilenlerin görevi kötüye kullandıkları iddiasının soyut ve genel mahiyette olduğu anlaşılmış olmakla; şikayet dilekçesinin 4483 sayılı yasanın 5232 sayılı yasa ile değişik 4/son maddesi gereğince işleme konulmamasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Savcı H.A.B., Danıştay 1. Dairesi’nin 03/03/2005 tarihli 2004/794 esas ve 2005/301 karar sayılı ilamını gerekçe göstererek kararın kesin olduğunun altını çizdi. Böylece “işleme konulmama” kararına itiraz yolu kapatıldı.

Etiketler :