Dünya Romanlar Günü'nde gençler: Roman mahallelerini sadece seçim zamanı hatırlamayın

Dünya Romanlar Günü'nde gençler: Roman mahallelerini sadece seçim zamanı hatırlamayın

Roman gençlerin kurduğu Neve Terne Roma Platformu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü 50'inci yılı dolayısıyla, Türkiye'deki 100 üniversiteli Roman gencin imzasıyla bir bildiri yayınladı. Gençler Roman vatandaşların yaşadıkları sorunlara sıralayıp çözüm istedi.

Neve Terne Roma Platformu'nın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün 50'inci yılı dolayısıyla yayınladığı ve 100 üniversiteli Roman gencin imza attığı 'Roman Gençlik Bildirgesi'nde şöyle: 

"Romanlar o gün orada eşitlik ve adalet istediler"

"Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü bundan tam 50 yıl önce Romanlar 8 Nisan 1971 tarihinde Londra’da bir araya gelerek ilk Uluslararası Roman Kongresi’ni topladılar.

Romanlar o gün orada eşitlik ve adalet istediler. Taşıdıkları Roman kimliğinin gururuyla ilk kez orada tüm dünyaya haykırdılar. Romanlara yönelik önyargılara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı birlikte tek ses oldular ve mücadeleyi başlattılar.

Bizler de 50 yıl sonra Roman gençler olarak Dünya Romanlar Günü’nde sizlere sesleniyoruz. Romanların; halen barınma, sağlığa erişim, sosyal hizmetlere erişim, istihdam, eğitime erişim ve erken yaşta evlilik gibi birbirine bağlı problemleri devam etmektedir.

Biz gençler buradan sizlere sesleniyoruz;

Özellikle kentin merkezinde çok zor koşullarda yaşayan Romanlara “yerinde iyileştirme” modelleri denilerek mahallelerin rant alanı haline getirilmemesini, sağlıklı yaşanabilir konutlar yapılmasını,

Sağlık konusunda, günlük, güvencesiz ve kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kalan ve sosyal sigorta sisteminden yararlanamayanlara yönelik özel çalışma yapılmasını,

"Uzaktan eğitime erişemeyen çocuklar"

İstihdam kapsamında günlük işler dışında sürdürülebilir istihdam politikalarına bir önce başlanmasını, Romanların yoğun olarak yaşadığı her mahallelere hemen kreş yapılmasını, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklarımıza ücretsiz internet erişimi sağlanmasını,

Pandemide iyice derinleşen yoksulluğa karşı ailelere düzenli gıdaya erişim,

Ekonomik nedenlerle elektrik, su vb faturaları ödeyemeyen ailelerin elektriğinin suyunun kesilmemesini,

"Roman Strateji Eylem Planı bir ab önce uygulanmalı"

Yerel yönetimlere, kamu kurumlarına ulaşmaya çalışan Romanlara yönelik ayrımcı bir dil kullanılmamasını,

Roman Strateji Eylem Planı’nın sadece yazılı bir bildiri olarak değil pratik olarak da bir an önce uygulanmasını talep ediyoruz.

Roman sivil toplum örgütü olarak çalıştıklarını beyan eden kuruluşların siyasi beklentileri için Roman alanını kullanarak mevcut sivil toplum alanını rant alanına dönüştürmesini istememekteyiz. Roman Sivil Toplum çalışmaları siyasi parti dinamikleri ile harekete geçirildiğinde, ortaya çıkan sivil toplum mücadelesi siyasetin gölgesinde kalarak beklenen etkiyi gösterememektedir.

Roman mahallelerini sadece seçim zamanı hatırlayanlara seslendiler 

8 Nisan’ın 50. Yılı itibariyle mevcut sivil toplum alanının siyasetin arka bahçesinden çıkarılmasını ve sivil toplum mantığıyla siyasetin üstünde bir bilinçle yönetilmesini arzu ediyoruz.

Kısaca diyoruz ki,

Bizler üniversiteli 100 Roman genç olarak bir araya gelerek, Roman mahallelerini sadece seçim dönemlerinde hatırlayan politikacılar ne zaman eşit yurttaşlık ilkesiyle politika yaparlarsa biz gençlerde o gün Dünya Roman Günü’nü gerçekten kutlayacağız."