Danıştay’dan Flaş "Dershane" Kararı!

Danıştay’dan Flaş "Dershane" Kararı!
Danıştay, dershanelerin dönüşümüne ilişkin düzenlemenin iptali istemini reddetti.Danıştay, "dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşmesini" düzenleyen hükümlere yönelik yürütmeyi durdurma istemini reddetti.Danıştay...

Danıştay, dershanelerin dönüşümüne ilişkin düzenlemenin iptali istemini reddetti.

Danıştay, "dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşmesini" düzenleyen hükümlere yönelik yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı dershaneler genelgesindeki “dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşmesini” düzenleyen hükümlerine yönelik yürütmeyi durdurma istemini reddetti.