CHP seçim barajı için harekete geçti

CHP seçim barajı için harekete geçti
CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik için verdiği kanun teklfihde seçim barajının 7 puan indirilmesini istedi.CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba ve CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in bir kez...

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik için verdiği kanun teklfihde seçim barajının 7 puan indirilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba ve CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in bir kez daha TBMM Başkanlığına sunacağı teklif şöyle ;

MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 10'unu' ibaresi 'yüzde 3'ünü' şeklinde, 'yüzde onluk' ibaresi 'yüzde üçlük' şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 'yüzde onluk' ibaresi 'yüzde üçlük' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. gerekçesi ile ekte sunulmuştur.10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 10'unu' ibaresi 'yüzde 3'ünü' şeklinde, 'yüzde onluk' ibaresi 'yüzde üçlük' şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 'yüzde onluk' ibaresi 'yüzde üçlük' şeklinde değiştirilmiştir."

GEREKÇE

"Türkiye'de hali hazırda yürürlükte olan seçim sistemi nisbi (oransal) temsil sistemidir. Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerin, halktan aldıkları oy oranına göre temsilci çıkarmaları ilkesine dayanır. Ülkemizde daha önceleri uygulanan çoğunluk sistemine göre adaletli olması sebebi ile uygulanan nisbi temsil sistemi, bazı uygulamalar nedeniyle sağlıklı şekilde işleyememektedir. Nisbi temsil sisteminde ülkemizde uygulanan yüzde 10'luk seçim barajı uygulaması, halkın temsil hakkının önündeki en büyük engeldir. Temsilde adaletin sağlanmasının önünde yer alan en önemli engel, ülkemizde uygulanan yüksek seçim barajı oranıdır. Demokrasinin sağlıklı işleyişi bakımından sakıncalı bir uygulama olan yüksek seçim barajı, demokratik ülkelerde en az oranda tutulurken, ülkemizde bu oran farklı sebeplerden dolayı yüksek tutulmaktadır.

2002 Milletvekili seçimlerinde AKP toplam oyların yüzde 34'ünü, Cumhuriyet Halk Partisi ise yüzde19'unu almıştır. Seçim barajı engeline takılan siyasi partiler nedeni ile o dönem meclise sadece iki parti girebilmiştir. Halk iradesinin o dönemde yarıya yakını T.B.M.M.'de temsil edilememiştir. AKP iktidarı tüm söylemlerinde demokrasi vurgusu yaparken, uygulamada bu isteği inandırıcılık kazanmamaktadır. Yüzde 10 (on)'luk seçim barajını yasama için engel taşıdığı inancına sahip darbe yönetimlerinin bu uygulaması henüz kaldırılmamıştır. AKP Hükümeti sürekli olarak 'Milli İrade' vurgusu yapmaktadır, ancak, sadece söylemde kalan bu ifadenin gerçek ve işleyen demokrasilerde eyleme dönüşmesi gerekmektedir. Siyasal yaşamın tüm aktörlerinin temsil edildiği daha adil bir seçim barajı belirlenmesi ve bu barajın yüzde 3 (üç) olması elzemdir.

Görece küçük siyasal partilerin seçim ittifaklarının önünü kesen anlayışın değişmediği ve yüzde 10'luk seçim barajının var olduğu bir ülke de, sağlıklı bir demokrasiden söz etmek söz konusu değildir. Yüzde 10 (on)'luk seçim barajı uygulaması ileri demokrasilerde gereklilik olarak görülebilir, ancak, sağlıklı işleyen gerçek demokrasilerde başlı başına bir hak ihlalidir. Temsilde adaletin sağlanması, çağdaş demokrasilerin esasıdır. yüzde 3 seçim barajının olması, Mecliste temsil edilen çoğunluğun artması demektir. Meclise girmeye hak kazanan partilerin çokluğu, karışıklık değil, demokrasinin olmazsa olmazı çok sesliliği getirecektir."