Bozcaada’nın doğa harikası koyu Habbele’de duvar çalışması yargıdan döndü

Bozcaada’nın doğa harikası koyu Habbele’de duvar çalışması yargıdan döndü
Mahkeme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun doğa harikası Habbele koyuna duvar projesini uygun bulan kararını iptal etti. Kıyıda alana özgü olmayan malzemelerle doğal güzelliklerinin bozulduğu vurgulanan karar ders niteliğinde.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da doğa harikası Habbele koyunda gabion duvarı çalışmaları yargıdan döndü. Mahkeme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunan projede otel sahiplerinin talepleri doğrultusunda uygulama yapılmasında kamu yararı görmedi ve alana özgü olmayan malzemelerle kıyının doğal güzelliklerinin bozulduğu tespit edildi. Mahkeme komisyonunun projeyi uygun bulan kararını iptal etti.

b018d9be-cdcb-44aa-bcce-28cbbcc023bd.jpeg

Doğa harikası Habibe koyunda Bertiz otelin önünde kıyıya gabion duvarı ve bazı çalışmalar yürütüldü. Bozcaada forum üyeleri çalışmaları protesto etti ve çalışmalara karşı yıllardır mücadele ediyor. Bölge sakinleri çalışmaları şikâyet etti ve derhal durdurulmasını istedi. Bölge sakinlerine gelen yanıtta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun projeyi uygun bulduğu anlaşıldı. Bozcaada Forumu üyeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açtı. Üyeler dilekçelerinde Bozcaada’nın bütünü ile doğal sit alanı olduğunu anımsatarak kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti ve kararın iptalini istedi. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’ne bakanlık konuyla ilgili savunma verdi. Savunmada söz konusu alanın 3. Derece Doğal Sit alanında kaldığı ifade edilerek bölgede toprak kaymasının meydana geldiği ve hazırlanan gabion duvar projesinin toprak kayması sebebiyle kıyıda meydana gelen bozulmaların önüne geçilmesi amacıyla uygun bulunduğu anlatıldı.

‘Kıyılarda kamu yararı’

yeni-proje-27.png

Mahkeme kararında Anayasanın ‘Kıyılardan yararlanma’ maddesine vurgu yaparak kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetildiğine dikkat çekti. Kararda bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda özetle söz konusu alanın büyük bir kısmının imar planlarında park olarak tanımlandığına dikkat çekilerek söz konusu duvarların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde teraslar halinde yapıldığı belirtildi. Terasların yapıldığı alanda doğal bitki örtüsünün büyük ölçüde değiştiği vurgulanan raporda alana yapılan müdahalenin kıyı ile birlikte sahil şeridinin doğal özelliklerini değiştirdiği ve alana özgü olmayan malzemelerin doğal görünümü değiştirdiğinin altı çizildi.

‘Otelin devamı’

Raporda dikkat çeken tespitler ise özetle şöyle:
“Mevcut uygulamanın kamusal alanı tanımlayan bir kullanım olmadığı, yapılan uygulamanın tümüyle otel kullanımının devamı olarak şekillendiği görülmektedir. Alanın planda park olarak tanımlanması kıyı ve imar mevzuatına uygundur. Bu alanın doğal özelliklerini kaybetmeden kamu kullanımına açık planlanması-tasarlanması ve korunması ise koruma komisyonunun, uygulama anlamında da belediyenin sorumluluğundadır. Komisyon kararı sonucu ortaya çıkan fiili durum alanın doğal sit olarak korunması kararının uygulanamaması ile sonuçlanmıştır. Dava konusu kararın etkilediği alanın komisyon kararı temel alınarak değiştirilmesi ve otel sahiplerinin talepleri doğrultusunda uygulama yapılması kamu yararı sağlamamaktadır. Sıralanan nedenlerle komisyon kararının alanın doğal özelliklerinin korunmasına katkı sağlamadığı, plan kararı imar ve kıyı mevzuatına uygun olsa da komisyon kararının kamu yararına, planlama ilkelerine ve koruma hedeflerine aykırı bir sonuca neden olduğu kanaati oluşmuştur.”

‘Komisyonun görevi korumak’

Raporu dikkate alan mahkeme kararında gabion duvarı projesinin sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmında beş sıra olacak şekilde yapıldığı, alanın park alanında kaldığı, alanın doğal özelliklerini kaybetmeden kamu kullanımına açık planlanması-tasarlanması ve korunmasını sağlamanın koruma komisyonun görevi olduğunu vurguladı. Mahkeme, Koruma Bölge Komisyonu kararında kıyı mevzuatına, koruma karar ve hedeflerine, kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak kararı 9 Şubat’ta oy birliğiyle iptal etti. Karara itiraz yolu açık.

Kaynak:halktv.com.tr

Etiketler :