AYM'den 'Millet İttifakı' kararı

AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Millet Partisi’nin Millet İttifakı'nın kullandığı 'millet' ifadesinin kullanılmaması yönündeki başvurusu hakkında kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi’nin ‘millet’ ibaresinin Millet İttifakı’nca kullanılmaması için yaptığı başvuruyu reddetti. Bir siyasi partinin başka bir partinin ismini karışıklığa yol açmamak şartıyla kullanmasında yasal bir engel olmadığına dikkat çekilen AYM kararında, “Başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kurulu’na verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez” dendi.

AYM, Millet Partisi’nin adında yer alan ‘millet’ ibaresinin CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşturulan ittifakça kullanılmasının tedbiren durdurulması ve bu ibarenin kullanılmaması yönünde yaptığı başvuruyu reddetti. Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya’nın başvurusunda, söz konusu ibarenin Millet İttifakı’nca kullanılmasının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96 ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 29. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ileri sürülmüştü.

AYM’nin Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararında, şöyle dendi:

'Karışıklığa yol açmaması şartıyla kullanılmasında engel yoktur'

“Kanunlarda bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin ismini aynen veya iltibasa yol açacak şekilde kullanması yasaklanmıştır. Siyasi parti siciline kayıtlı bir siyasi partinin isminin diğer bir siyasi parti tarafından karışıklığa yol açmaması şartıyla kullanılmasında ise herhangi bir engel yoktur.

'Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından söz edilemez'

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlik kazanacaktır. Anılan hüküm çerçevesinde, başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kurulu’na verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez. Bu kapsamda, hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle ‘Millet’ ibaresinin ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ismin kullanılamayacağına karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir.

Millet Partisi’nin isminde yer alan ‘Millet’ ibaresinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ismin kullanılamayacağına karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 1/6/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Kaynak:ANKA