Araştırma: Çocuklar beslenemiyor

Aile sağlığı merkezinde yapılan bir araştırma, 6-19 yaş arası her dört çocuktan biri çok düşük kilolu ve potansiyel kalp hastası olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Ankete göre, kız çocuklarının büyük bölümü ise kansızlıkla mücadele ediyor, gelişim sorunları yaşıyor.

Yayınlanma:
Güncelleme: 04 Nisan 2022 09:54
Araştırma: Çocuklar beslenemiyor

Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan ve üç hekim tarafından yapılan çalışmaya göre, her dört çocuktan birinin kilosu çok düşük. Çocuklarda gözlenen bir diğer tehlike ise potansiyel kalp hastalığı. Kız çocuklarının yüzde 85'inin, oğlan çocuklarının ise yüzde 68'inin kansızlıkla mücadele ettiğine dikkat çekilen çalışmada, Avrupa'da bu oranın yalnızca yüzde 18 olduğu belirtiliyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Söz konusu araştırma, bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise çağında olan 6-19 yaş arası bin 49 çocuk üzerinde inceleme yapıldı. 536’sı oğlan, 513’ü kız olan bu çocukların obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerlerine bakıldı. Buna göre, bin 49 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu. Bu çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğuna da vurgu yapılan çalışmada, özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlıkla mücadele ettiği, büyüme ve gelişme sorunları yaşadığı saptandı.

Küçük çocuklar daha da zayıf

Hekimlerin çalışmasına göre, incelenen çocukların yaşları küçüldükçe kilolarında da düşüş görülüyor. Lise öğrencilerinin zayıf olma oranı yüzde 13,2. Bu oran ilkokulda yüzde 14,9’a, ortaokulda ise yüzde 19,8’e yükseliyor.

Hekimler, çocuklarda kansızlık görülme sıklığını ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2 olarak saptadı. Buna göre, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2’si, oğlan çocuklarının ise yüzde 68,6’sı kansızlıkla mücadele ediyor. Öte yandan çocuklarda kansızlık oranı Hollanda, Almanya ve İngiltere’de ortalama yüzde 18,9, ABD’de ise yüzde 20 düzeyinde.

Kız çocuklarındaki kansızlık sorununun yol açabileceği sorunlara işaret eden hekimler, “Kız çocuklarının yüksek kansızlık düzeyi, üreme çağına geldiklerinde yaşanma olasılığı artacak anne ve çocuk sağlığı sorunlarının habercisi” diyor.

Okul destekli sağlıklı beslenme

Hekimlerin çalışmasında, beslenmede yaşanan sorunların ortaya çıkan sonuca etki ettiği vurgulanıyor. Çözüm için hekimlerin önerileri ise şu şekilde:

“Okul çağı periyodik sağlık taramaları sonuçları sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için ulusal sağlık politikalarına yol göstericidir. Çocuklarda artmış oranda saptanan hipertansiyon, anemi ve düşük kilo sıklığı, yetişkin hayatta devam edecek halk sağlığı sorunlarına işaret etmektedir. Okul ortamında ve okulda geçirilen süre içerisinde uygulanacak sağlıklı okul destekli beslenme, kas ve dolaşım sistemini güçlendirecek fiziksel aktivite içerikli ders programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.”