AKP'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yerinde bir karar

AKP'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yerinde bir karar
Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesine ilişkin AKP'li Yılmaz Tunç, "Yerinde bir karar, tartışmaları sona erdirdi" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Tunç, "Yerinde bir karardır ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirdi" dedi.

Tunç'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Danıştay 10.Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair 20.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Karar, hukuka uygun, yerinde, doğru bir karardır.

Anayasa ve mevzuatımıza göre Milletlerarası antlaşmayı onaylama/fesih yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir.

Uluslararası Antlaşmanın fesih yetkisi de Cumhurbaşkanı’na aittir. Fesih durumunda Onaylanması uygun bulunacak Milletlerarası Antlaşma ortadan kalktığı için TBMM’nin uygun bulma Kanunu konusuz kalmaktadır.

Bu durumda TBMM’nin yapacağı bir işlem bulunmamaktadır.

Meclisin işlemi 'onaylanmasını uygun bulma' işlemidir.

'Fesh’in uygun bulunması' gibi bir zorunluluk ne anayasamızda ne ilgili mevzuatımızda vardır. Bu nedenle Danıştay kararı yerinde bir karardır ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirmiştir."