6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne demek? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?

6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne demek? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?
İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından feshedildi. Kadına yönelik ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan 6284 sayılı kanun Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, tarafından hedef gösterildi. Peki 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne demek? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?

Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Cumhur İttifakı’na katılım şartlarından birisi olarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasının talep ediyor. Parti bunun yanı sıra LGBTİQ+ derneklerinin ve süresiz nafakanın kaldırılmasını istiyor.

Kadınları ve LGBTİQ+'ları hedef gösteren bu açıklamaların ardından 6284 sayılı kanun araştırılmaya başlandı. 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun ne demek? 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor?

6284 sayılı kanun nedir?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türkiye'de kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur.

Kanun, şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri içermektedir.

Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır.

Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

Kanunun 2. maddesinde referans verildiği üzere, kanundaki esaslar büyük ölçüde İstanbul Sözleşmesi'ne göre oluşturulmuştur.

Kanun, yürürlüğe girdiği andan itibaren tartışmalara yol açmıştır; özellikle adında bulunan "ailenin korunması" ibaresi, feminist çevrelerden kadını birey olarak değil aile kurumu üzerinden tanımlaması nedeniyle eleştiri almıştır.

6284 sayılı kanunun önemi nedir?

6284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri de koruması önemlidir. 4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar Yargıtay kararlarına konu olmuştur.

Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi açısından önemlidir. 6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi açısından önemlidir. 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır.

Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi açısından önemlidir. Bu yasa ile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.

Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım talep etmesi açısından önemlidir. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedeflenmiştir.