6 Akademisyenin Görevine Son Verildi

6 Akademisyenin Görevine Son Verildi
Nişantaşı Üniversitesi’nden 6 akademisyen gönderildiNişantaşı Üniversitesi, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan ikisi profesör, dördü yardımcı doçent olmak...

Nişantaşı Üniversitesi’nden 6 akademisyen gönderildi

Nişantaşı Üniversitesi, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan ikisi profesör, dördü yardımcı doçent olmak üzere 6 akademisyenin sözleşmesini feshetti.

Yönetim, Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ, Sinema Televizyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Eyüpoğlu, Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nil Mutluer, aynı bölümden Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer ve  Yrd. Doç. Dr. Dilşa Deniz’in sözleşmeleri feshedildi.

Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal, üniversite ile akademisyenler arasında imzalanan sözleşmede yer alan 7/a maddesi uyarınca, herhangi bir soruşturma yapmadan direkt olarak çıkış işlemi başlattıklarını belirtti.

Uysal, ‘çalışanın çeşitli hak ve borçları’ başlıklı 7/a maddesinde yer alan ifadeyi ise şöyle açıkladı:

“Çalışan, kendi uzmanlık alanı ile sınırlı olarak Kurum’un bilgisi dahilinde bilimsel toplantılara, panel ve seminerlere katılabilir. Ancak, Kurum’u küçük düşürücü beyanlarda bulunamaz, siyasi amaçlarla açıklamalarda bulunamaz. Çalışan bu sınırlamalara aykırı hareket ederse Sözleşme, Kurum tarafından hiçbir önel verilmeksizin haklı olarak feshedilebilir.”