Türkiye Barolar Birliği'nden asgari ücret ve CMK talebi

Türkiye Barolar Birliği'nden asgari ücret ve CMK talebi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) açıklamasında, “TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK ücret tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır" denildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimi ve baro başkanları, avukatlık asgari ücret ve CMK tarifelerinin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, “Avukata yönelik şiddetle mücadele etmek üzere TBB’nin açık ve somut önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur. TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK ücret tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır" denildi. Açıklama şöyle:

TBB Yönetimi ve Baro Başkanları olarak, 4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Dönem I. Değerlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda 'içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığı' şeklinde ifade olunan irademizin arkasındayız. Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli sorunları çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken sorunların başında Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz. 5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması yönündeki iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz. TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınması gereken acil tedbirleri içeren yazının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesinin, sorunun çözümünde etkin bir adım olacağı inancındayız. Bu kapsamda; TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Ücret Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır. Avukata yönelik şiddetle mücadele etmek üzere TBB’nin açık ve somut önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur. TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her aşamasının içerisinde olması sağlanacaktır. Bu sorunların mesleğin onuruna yakışır şekilde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve gösteri hakkının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir. Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli eylem planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı şeklinde barolarla paylaşılacaktır."