Mansur Yavaş'tan belediyenin tüm birimlerine tasarruf genelgesi

Mansur Yavaş'tan belediyenin tüm birimlerine tasarruf genelgesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki tüm birimlere yolladığı genelgeyle tasarruf tedbirlerinin "acilen" uygulanmasını talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilmesinin ardından tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarının satışına onay veren Mansur Yavaş belediyedeki tüm birimlere genelge gönderdi. EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri’nin ve belediye şirketlerinin de içinde olduğu birimlere gönderilen genelgede tasarruf tedbirlerinin acilen alınması talep edildi.

ZORUNLU OLMADIKÇA İHALEYE ÇIKILMAMASI İSTENDİ

Birimlere gönderilen genelgede “Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verilirken şu başlıklara dikkat edilmesi talep edildi:,

 • Ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması,
 • Zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmaması,
 • Personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması,
 • Personele göre iş değil işe göre personel ilkesinin dikkate alınması,
 • Belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi,
 • Lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması,
 • Gereksiz elektrik ve lamba kullanımının azaltılması,
 • Tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek ve mali yılın sonunda başkana sunulması.

İŞ GÜCÜ VE ARAÇ KULLANIMINDA TASARRUF DÖNEMİ

Yavaş tarafından gönderilen genelgede “İşgücü Tasarrufu Konusunda Alınabilecek Tedbirler” başlıklı bölümde ise şu tasarruf tedbirleri sıralandı:

 • Tüm birimler tarafından iş gücü planlaması ile yürütülen işlere ilişkin iş tanımları ve iş akış süreçleri belirlenerek hizmetlerin uygun personelle zamanında, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar derhal başlatılacaktır.
 • Bütün birimler tarafından personel eksikliği ya da fazlalığı analizi yapılarak varsa ihtiyaç fazlası personel, ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılmasının sağlanması amacıyla 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir.
 • Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi dikkate alınarak personelin birimlerinde eğitim durumuna göre uygun kadrolarda istihdam edilmesine özen gösterilecek, ancak kadro, eğitim ve uzmanlık alanı uygun olamayan personel isimleri 7 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir.
 • Birimlerde gerek eğitim ve iş yürütümü eksikliği olan personelin verimliliğinin arttırılması ve gerekse mevzuat bilgilerinin yenilenmesi amacıyla uygun eğitim konuları ile katılacak personel sayısı tespit edilerek 15 gün içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesi sağlanacaktır.
 • Birim amirleri tarafından personelinin çalışma barışı, görev aidiyeti. Motivasyonu ve mutluluğunu olumsuz etkileyen gerek kurumsal ve gerekse görevle ilgili olmayan diğer sorunların giderilmesine yardımcı olacak tedbirler alınacak ve aylık raporlar halinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesi sağlanacaktır.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖZEL AMAÇLA KULLANIMINA İZİN YOK

Genelgenin “Araç Kullanımına İlişkin Tasarruf Tedbirleri” başlıklı bölümünde alınacak önlemler ise şöyle yer aldı:

 • Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere hizmet araçları ile iş makinelerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlanacak ve özel amaçlarla kullanılmasına asla izin verilmeyecektir.
 • Taşıtların daha az yakıt tüketecek şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından tüm şoförlere yönelik araç kullanma konusunda gerekli teknik bilgiler eğitimi planlanacak ve uygulanacaktır.
 • Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere tüm araçların hizmet aracı olduğu göz önünde tutularak havuz sistemine uygun görevlendirmeler yapılması sağlanacaktır.
 • Birim amirleri tarafından araç takip sistemleri titizlikle izlenecek ve sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.