Kalamış Yat Limanı yeniden satışa çıkıyor

Kalamış Yat Limanı yeniden satışa çıkıyor
2021 Kasım'da işletmesi 40 yıllığına Koç Holding'e verilen ancak 2022 Ocak'ta Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edilen Kalamış Yat Limanı'nda yeniden ihaleye çıkılıyor. Geçici teminat bedeli 75 milyon TL olan ihalede son teklif verme tarihi 27 Eylül.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, geçici teminat bedeli 75 milyon TL olacak. İhalede son teklif verme tarihi 27 Eylül 2022 olacak.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceğinin belirtildiği karara şöyle devam edildi:

“Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya ortak girişim grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler.”

2021 Kasım’da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 2.5 milyar TL bedelle işletmesi 40 yıl süreyle Koç Holding’e verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kararıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding’e verilmesini onaylamıştı. Ancak 2022 Ocak’ta Koç Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurulmuştu. KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art’a tebliğ edilmiştir.”