Bütçe açığı Şubat ayında 16,8 milyar TL oldu

Bütçe açığı Şubat ayında 16,8 milyar TL oldu
Bütçe açığı Şubat ayında 16,8 milyar TL oldu. 2019'un ilk iki ayındaki bütçe açığı 11,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Şubat'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 67 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,2 artarak 83,7 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 163,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 47 artarak 175,6 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, Şubat'ta 16,8 milyar lira, Ocak-Şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ İÇİN 69,3 MİLYAR LİRA HARCANDI

Buna göre, 2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödenekten, Şubat'ta 83 milyar 737 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 62 milyar 888 milyon lira harcama yapılmıştı.

Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanılarak, 69 milyar 33 milyon lira harcandı. Şubat'ta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarak, 20 milyar 122 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.

MAL VE HİZMET ALIMI İÇİN 5,4 MİLYAR LİRA HARCANDI

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Şubat'ta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 3 milyar 516 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i harcandı. Bu ayda yüzde 13,7 artışla 5 milyar 482 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

FAİZ GİDERLERİ 14,7 MİLYAR LİRA OLDU

Cari transferler Şubat'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 35 milyar 69 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 13 milyar 829 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı, 527 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 4 milyar 955 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 493 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubat'ta 2 milyar 326 milyon lira sermaye gideri, 871 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 646 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,7 yükselerek, 14 milyar 704 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI 57,4 MİLYAR LİRA OLDU

Geçen yılın Şubat ayında 61 milyar 14 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 9,7 artışla 66 milyar 962 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 9,4 artarak, 57 milyar 499 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 29,9 yükselerek, 7 milyar 7 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 451 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 5 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29,4, gelir vergisi yüzde 24, damga vergisi yüzde 21, kurumlar vergisi yüzde 19,7 ve özel tüketim vergisi yüzde 5,5 artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 19,5, harçlar yüzde 13,2 ve ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1,5 azaldı. Diğer vergilerin tahsilatı ise yüzde 6,1 yükseldi.

Etiketler :