Burası Türkiye: Yoksulluk sınırı 10.075 TL, açlık sınırı 3.093 TL, asgari ücret 2.825 TL

Türk-İş ekim ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 3.093, yoksulluk sınırının ise 10.075 TL olduğunu açıkladı. Türkiye'de ise milyonlarca insan 2825 liralık asgari ücret ile çalışıyor.

Yayınlanma:
Güncelleme: 27 Ekim 2021 13:24
Burası Türkiye: Yoksulluk sınırı 10.075 TL, açlık sınırı 3.093 TL, asgari ücret 2.825 TL

Türk-İş tarafından yapılan, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının Ekim 2021 ayı sonucu açıklandı. Türk-İş raporuna göre son 1 yılda sadece gıda harcamaları ortalama 611 TL yükseldi. Türkiye'de resmi kayıtlara göre 12 milyon 589 bin 820 kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu rakamlara sigortasız çalışanlar dahil değil.

2021 asgari ücret açıklandığı gün DİSK açlık sınırını 2.681 lira olarak açıklamıştı

2021 yılının asgari ücreti 2 Şubat'ta AGİ dahil 2 bin 825 TL olarak açıklandı. Bu dönemde DİSK (Şubat 2021) açlık sınırını 2.681 TL, yoksulluk Sınırını da 9.274 TL olarak açıklamıştı.

9 ayda açlık sınırı asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ araştırmasına göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.093,20 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.075,58 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.771,96 TL oldu.

yoksulluk.jpg

Türk-İş'den yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gelir yokluğu veya yetersizliği, hanede yaşanan yoksulluğunun temel nedeni olarak kabul edilmelidir. Artan mal ve hizmet fiyatları karşısında gelir düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yetersiz gelir düzeyi, yaşamı sürdürebilmek için zorunlu hale gelen tasarrufun gıda harcamasından yapılmasını da beraberinde getirmektedir.

Diğer bir ifadeyle, yoksullaşma açlık şartlarında yaşama riskine de yol açmaktadır. Bu durumda sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme değil ‘karnını doyurma’ ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen, dar ve sabit gelirli kesimlerin büyük bir bölümünün elde ettiği gelir ağırlıklı olarak temel gıda maddelerine harcanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın satın alma gücündeki azalma ile birlikte ele alınması bu yönüyle isabetli bir yaklaşım olacaktır."

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas giderek açılıyor

"2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır. Olması gereken gelir ile yapılmak gereken harcama arasındaki farkın yılsonunda yeniden belirlenecek asgari ücret tespitiyle kısmen ortadan kaldırılması da sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayacaktır. Gelir yetersizliği nedeniyle kullanılan ihtiyaç kredisi ve artan kredi kartı borcu çalışanları içinden çıkılmaz bir batağa sürüklemiştir.

yoksulluk-siniri.jpg

Sadece mutfak masrafları 611 lira arttı

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 144 TL ve yıllık 1.990 TL tutarında artmıştır. Zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ilk defa bu ay 10 bin TL’yi geçmiştir."

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2021 itibariyle şu şekilde gelişti:

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.

-Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19.43 oranında gerçekleşti.

-Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24.61 oldu.

-Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.

Türk-İş'in açlık sınırını 3.093 TL, yoksulluk sınırını da 10.075 TL olarak açıklamasından sonra sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda asgari ücret vurgusu yapıldı.