Beyan Süresi Başlayan 2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Beyan Süresi Başlayan 2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...
Ticari kazanç verginiz dışında, Kira geliriniz, birden fazla işyerinden ücret geliriniz... vb gelirleriniz var ise bunlar da Yıllık Gelir Vergisine eklenmek zorundadır.


Yıllık Gelir Vergisi Beyanı İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1) 2022 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 9.500 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadırlar.
2) 2022 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 70.000 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadırlar.
3) Mesken kira gelirinin 9.500 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2022 yılı için 70.000 TL'yi aşması halinde, mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.
4) Ücretlilere ilişkin yeni düzenlemeden önce tek işverenden elde edilen ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan dışı bırakılmış iken, yeni düzenleme ile tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın (2022 yılı için 880.000 TL) aşılması halinde beyanname verilecektir.
5) Hizmet erbabının birinci işveren hariç sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamının, 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aşması halinde de tüm işverenlerden elde edilen ücretler için de beyanname verilecektir.
6) Elde ettikleri ücret gelirlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar, tutarı ne olursa olsun bu ücret gelirleri için beyanname vermek zorundadırlar.
7) 2022 yılı Değer Artış Kazancı 25.000 TL'yi aşanlar, beyanname vermek zorundadırlar.
8) 2022 yılı Arızi Kazançları 58.000 TL'yi aşanlar, beyanname vermek zorundadırlar.