45 Bin Mükellef Bunu Bekliyordu: AYM'den Şok Karar Çıktı!

45 Bin Mükellef Bunu Bekliyordu: AYM'den Şok Karar Çıktı!
Anayasa Mahkemesi (AYM), depremin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla kurumlar vergisine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebini karara bağladı. Ek vergi kapsamına giren 75 bin mükellefin 45 bin tanesi ilerde dava açabileceğini göz önünde bulundurarak beyannamelerini kayıtla vermişti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından çıkarılan 7440 sayılı kanun ile afetzedelerin acil ihtiyacının karşılanması, bölgenin yeniden inşası amacıyla 2002 hesap dönemine ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 ek kurumlar vergisi alınması hükme bağlanmıştı. Ek vergi, çeşitli istisnalardan yararlanan mükelleflere yararlandıkları istisna tutarının yüzde 5’i kadar uygulanmıştı.

45 BİN MÜKELLEF DAVA AÇMIŞTI

2022 hesap döneminde yönelik kurumlar vergisi matrahı beyan eden 1 milyon 69 bin mükelleften 75 bin tanesi için ek vergi hesaplandığı bilgisini vermişti.

İPTAL KARARI ÇIKMADI

Ekonomim.com'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, AYM ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, bu konuda 1999 depremi ardından getirilen ek vergiye yönelik iptal başvurusunun reddedildiği kararlarına yönelik atıflarda bulunuldu.

Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin deprem gibi olağanüstü olayların yaşadığı dönemde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla -ölçülü olmak kaydıyla- ek vergilerin öngörülmesinin, mali güve göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı ilkelerine aykırı olmadığına yönelik geçmiş kararlar hatırlatıldı.

Etiketler :