Müziğin esrarengiz figürü orkestra şefi ne iş yapar ve nasıl orkestra şefi olunur?

Müziğin esrarengiz figürü orkestra şefi ne iş yapar ve nasıl orkestra şefi olunur?
Orkestra şefi denince zihinlere ilk gelen siyah smokin içinde elinde batonu ile genellikle klasik müzik bestelerini yöneten kişi gelir. Bir müziğin hem göze hem de kulağa hitap etmesini sağlayan orkestra şefler tam olarak ne için bunu yapıyor? Müziğin esrarengiz figürü orkestra şefi ne iş yapar ve nasıl olunur?

Sanatseverler tarafından sıkça sorulan sorulardan biri olan bir orkestrada şef olmasa, müzisyenler kendi kendini yönetemez mi?

orkestrasefi2.jpg

Orkestra şefleri ellerindeki batonlarıyla müziğin yönetimsel kısmında pozisyon alırlar.

Orkestra şefleri; Bir orkestrayı veya koroyu ortak bir zaman içinde ve bir arada tutar. Ritimleri ve vurguları doğru ayarlayan kişidir.

En önemlisi bir orkestra şefi, besteci için bir haberci görevi görür. Müziği anlamak ve orkestradaki müzisyenlerin anlayabileceği şeffaf bir şekilde iletmek onların sorumluluğundadır.

Orkestra Şefi Ne İş Yapar?

Orkestra şefleri orkestra Elemanları tarafından icra edilen her türlü müziği yönlendirmek ile sorumludur. Orkestrada çalan kişiler şeflerinin talimatları ile müziklerini icra ederler. Şefler bu yönetimi yaparken müzik bilgilerine kullanırlar ve aralarında sözsüz, işaret diline dayalı bir iletişim bulunur.

Orkestra şefleri sergiledikleri eserleri kendi yorumlarını katmaktadırlar. Şeflerin enstrümanları yönettikleri orkestralar olmaktadır. Bu sebeple eserlerde ki nüansları, iniş ve çıkışları, artikülasyonları belirli bir zaman içerisine oturtmakla yükümlü olmaktadır.

Orkestra şeflerinin belki de en önemli görev, müziğin nasıl yorumlanacağını orkestrasına söyleyen kişi olmasıdır.

orkestrasefi3.webp

Orkestra Şefi Nasıl Olunur?

Orkestra şefi olmak için hem yetenek hem de bilgi birimi gerekir. Bunun yanı sıra orkestra şefi olmak için mutlaka iyi bir eğitim alınmalıdır. Özellikle de üniversitelerin Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünden en az lisans derecesi ile mezun olunmalıdır.

Kompozisyon ve Orkestra şefliği Bölümü genellikle öğrencilere dört yıllık eğitim vermektedir. İyi bir orkestra şefinin dolu dolu bir müzik bilgisine sahip olması gerekir. Zamanı iyi yöneten bir orkestra şefi güçlü bir planlama ve organizasyon da yapabilmeli. Orkestra şefleri enstrümanlar hakkında da bilgi sahibi olmalı. Aynı zamanda bir kaç çeşit enstrümanları da çalabilmeli.

Orkestra Şefi Olma Şartları Nelerdir?

Orkestra şefi olmak için aranan ilk şart elbette ki ilgili lisans bölümünden mezun durumunda olmaktır. Şeflerde aranan diğer özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Geniş ve derin düzeyde müzik bilgisine sahip olmak,

Otoritesi altında bulunan müzik enstrümanları hakkında bilgisi olmak,

Birkaç farklı enstrümanı çalabiliyor olmak,

Planlama ve organizasyon yetenekleri güçlü olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Liderlik vasıflarına sahip olmak ve yönetimin altındaki orkestra üzerinde otorite kurabilmek,

İletişim becerilerinin gelişmesin olması,

Zamanı verimli kullanabilmek,

Orkestra şeflerinden beklenen bir diğer özellik ise beste yapabilmeleridir. Bu yeteneğe sahip olmayanlardan ise en azından besteleme süreçlerinin bilmesi beklenmektedir.

Şefler de olması beklenen bir diğer özellik ise en karmaşık notu dizilerini dahi okuyabilmesidir.

orkestrasefi1.webp

Orkestra Şefinin Görevleri Nelerdir?

Orkestra şeflerinin kendilerine ait görev ve sorumlulukları bulunur. Öncelikle orkestra şefi performanslar sırasında koroyu etkili ve doğru bir şekilde yönlendirmelidir. Şefler müzisyenlere yetenek ve performanslarına uygun parçalar seçerler. Prova ve performansları da düzenleyen orkestra şefleri mimik, jest ve vurgular ile korodaki müzisyenleri de yönlendirirler. Orkestra şefi performanslarına göre müzisyenleri konumlandırarak sergilenecek şarkılara karar verirler. Bunun yanı sıra organizasyon ve konser takvimi de orkestra şefi tarafından belirlenir.

Çalışmalar sırasında her bir detayı ayrıntılı olarak planlayan orkestra şefinin kendine ait meziyetleri olmalıdır. Özellikle de ekip çalışmasına uyum sağlayabilen orkestra şefi iyi bir yönetici de olabilmelidir. Orkestra şefi güçlü planlamalar yaparak kusursuz bir performansın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Çok sayıda müzisyenin bir arada bulunduğu koroda performans sırasında herkes orkestra şefinden gelecek olan komutu bekler.

orkestrasefi6.webp

Orkestra Şefi Maaşları Ne Kadardır?

Orkestra şeflerinin maaşları verdikleri konser sayılarının ve konser alanlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Orkestra Şeflerinin İş Olanakları Nelerdir?

Orkestra şeflerinin iş imkanlarının başından konser salonları bulunmaktadır. Tercih eden şefler eğitim kurumlarında eğitmen, öğretmen olarak da çalışabilirler.