Miras Kalan Evde Oturmak Hangi Evladın Hakkı Olur? Evlat Dışında Kimler Oturabilir?

Miras Kalan Evde Oturmak Hangi Evladın Hakkı Olur? Evlat Dışında Kimler Oturabilir?
Miras kalan bir evde oturma hakkının kime ait olacağı, birçok faktöre bağlı karmaşık bir konudur. Kilit nokta ise miras bırakanın yazılı bir vasiyet veya mal paylaşım beyanı hazırlayıp hazırlamadığıdır.

Vasiyet veya mal paylaşım beyanı varsa ve ev tek bir mirasçıya bırakılmışsa, o mirasçı evde oturma ve evi satma hakkına sahip olur. Vasiyet veya mal paylaşım beyanı yoksa, tüm mirasçıların evde oturma hakkı vardır. Bu durumda, evde oturmak isteyen mirasçıların kira ödemesi yapmaları veya diğer mirasçıların paylarını satın almaları gerekir. Mirasçıların, aralarında açık ve şeffaf bir iletişim kurmaları ve anlaşmaya varmaya çalışmaları önemlidir.

Mirasçıların, evle ilgili haklarını ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamak için bir avukata danışmaları faydalı olacaktır.

anahtar-teslim-31tcrhxg-1.jpeg

Evi Satmak İsteyen Mirasçılar Olması Durumunda;

Evde oturmak isteyen ve evi satmak isteyen mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa, mahkeme kararıyla kira bedeli belirlenebilir. Evi satmak isteyen mirasçılar, evi satmak için dava açabilir. Dava sonucunda, evde oturmak isteyen mirasçıların kira ödemesi yapmaları veya diğer mirasçıların paylarını satın almaları gerekir.

632fde9417aca907b00b19f3.webp

Mirasçılık Belgesi ve Miras İntikali;

Mirasçılık belgesi, noterden veya Sulh Hukuk Hakimliği'nden alınır ve mirasçıları belirtir. Vefat eden kişinin borçlarının ve mal varlığının mirasçılara geçmesidir. Miras intikali için mirasçılık belgesi gereklidir.

Miras kalan evde oturma hakkının kime ait olacağı, yasal düzenlemelere, vasiyet veya mal paylaşım beyanına ve mirasçıların aralarındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu konu, karmaşık ve hassas bir konudur ve bu nedenle tüm tarafların hak ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi önemlidir.