Halk TV Canlı Yayın
Kadının en büyük sorunu "Şiddet"
Kadir Has Üniversitesi, “Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması”na göre, kadınların en önemli sorunu şiddete maruz bırakılmak. Şiddeti, işsizlik, sokakta baskı ve taciz takip ediyor.

Kadir Has Üniversitesi, “Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması”na göre, kadınların en önemli sorunu şiddete maruz bırakılmak. Şiddeti, işsizlik, sokakta baskı ve taciz takip ediyor.

Üniversitenin Cibali Kampusu’nda Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu tarafından açıklanan araştırma, kadınlığa ve erkekliğe atfedilen özelliklerin toplumdaki yansımalarını değerlendiriyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 23 ilde yapılan araştırmaya katılan 1205 kadının ve erkeğin yüzde 61’ine göre, kadınların en önemli sorunu şiddete maruz bırakılmak. Katılımcıların yüzde 72’si de, aile içi şiddetin boşanmak için yeterli bir sebep olduğu görüşünde. Şiddet sorununu ise, işsizlik ve eğitimsizlik takip ediyor. Kadınların yaşadığı dördüncü önemli sorun, sokakta baskı ve taciz.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 64’ü, resmi nikâhın imamlar veya müftüler tarafından kıyılmasını onaylamıyor. Araştırma, “Feminizm kadın erkek eşitliğini savunur” diyen katılımcıların oranının, geçen yıla göre artış göstererek yüzde 59’u bulduğunu gösteriyor. Buna karşın geçen yıl yüzde 55 olan “Kürtaj yasaklanmalıdır, çünkü savunmasız bir cana kıyımdır” diyenlerin oranı yüzde 64. Eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısının güçlendiğini gösteren araştırmaya göre kürtaj, ev ve çocuk bakımında eşit sorumluluk paylaşımı, evlilik dışı çocuk sahibi olmak veya birlikte yaşamak gibi konularda tutumların olumsuzlaştı.

KADIN LİDERE "EVET"

Araştırmaya göre, kadın katılımcıların yüzde 85’i, “Bir kadın sizin görüşlerinizi savunan bir partinin lideri olsa, o partiye oy verir misiniz” sorusuna “evet” yanıtı verirken erkeklerin yüzde 74’i bu soruya “evet” dedi. “Seçimlerde çok benzer özelliklere sahip bir erkek ve bir kadın cumhurbaşkanı adayı var, hangisini tercih ederdiniz” sorusuna, kadınların yüzde 70’i “Kadın adayı tercih ederim” yanıtını verdi. Erkeklerin ise sadece yüzde 30’u kadın adayı tercih edeceğini söyledi. Araştırma, oy verilecek partinin diğerlerine göre daha fazla kadın aday göstermesi ve kadına yönelik şiddete karşı çalışacağını söylemesi kadınlar için daha çok önem taşıdığını ortaya koyuyor. Kadın seçmenin yüzde 58’i, bu vaadin oy verirken etkili olacağını belirtiyor. Kadınların yüzde 35’i geçmişte çalıştığını, yüzde 46’sı ise hayatında hiç çalışmadığını ifade etti. “Kadınların iş hayatına katılımı ülkenin refahı açısından gereklidir” ifadesine katılma oranı kadınlarda yüzde 84, erkeklerde ise yüzde 73 olarak saptandı.

BABALAR ÇOCUKLARA İLGİSİZ

Araştırma, erkeklerin ev işlerine katkısının, ev için alışveriş yapmak ile evdeki tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmekten ibaret olduğunu gösteriyor. Buna göre, temizlik yapmak, evi toplamak, yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamak erkeklerin yüzde 90’ının katkı sağlamadığı ev işleri. Babaların çocuk bakımına katkısı ise ancak beraber gezme ve çocukla ilgilenme eylemlerinde yüzde 40’ı geçebiliyor. Katılımcıların yüzde 20’si, babaların çocuklarıyla “hiç” oynamadığını belirtiyor.

(Cumhuriyet)