Heyecan Veren Keşif: Platon'un Mezarı Bulundu

Heyecan Veren Keşif: Platon'un Mezarı Bulundu
Heyecan verici bir gelişme yaşandı. Arkeologlar antik Yunan düşünürü ve felsefi düşüncenin öncülerinden Platon'un mezarını bulduklarını açıkladı. Bu tarihi keşif, Pompeii yakınlarında bulunan Herculaneum antik kentinde gerçekleşti.

Gadara'lı Philodemus tarafından yazılan, 'Akademi Tarihi'nin bir parçası olan antik parşömen, Platon'un Atina'daki Akademi arazisi içinde Museion olarak bilinen tapınağın bitişiğindeki özel bir bahçeye gömüldüğünü gösterdi. Bu alanın varlığı daha önceden biliniyordu ancak şimdiye kadar tam olarak nerede olduğu tespit edilememişti.

Pompeii gibi Herculaneum kenti de M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olmuş ve çok sayıda değerli papirüs, kül katmanları altında kalmıştı. Söz konusu papirüs, Philodemus'un 'Filozofların İncelenmesi' adlı geniş kapsamlı eserinin bir parçası ve Platon'un yaşamı ile M.Ö. dördüncü yüzyılın başlarında kurduğu akademik kurum hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.

121714604-ekran-goruntusu-2024-04-26-121303.jpg

METNİN ANCAK YÜZDE 30'U DEŞİFRE EDİLEBİLDİ

Parşömenin büyük ölçüde okunamaz hale gelmesine neden olan kömürleşmiş durumuna rağmen, gelişmiş görüntüleme teknikleri, araştırmacıların yaklaşık 1.000 kelimeyi, yani metnin kabaca yüzde 30'unu deşifre etmesini sağladı.

PLATON'UN KÖLELİK GEÇMİŞİ

Öte yandan papirus Platon'un köle olarak satıldığı yer ve zamanla ilgili de yeni iddialara neden oldu. Geleneksel görüşe göre Platon, M.Ö. 387 yılında Sicilya'da köleleştirilmişti; ancak belgeye göre Platon muhtemelen M.Ö. 404'te Sparta'nın Aegina adası işgal edildiği sırada veya Sokrates'in M.Ö. 399'da ölümünden sonra köle olarak satılmış olabilir.

PLATON KİMDİR?

Platon, Antik Yunan düşünürlerinden ve felsefi düşüncenin öncülerindendir.

M.Ö. 428/427 yılında doğan Platon, Sokrates'in öğrencisi olarak felsefi eğitim aldı ve kendi felsefi görüşlerini geliştirdi.

En tanınmış teorisi olan İdealar Teorisi ile fiziksel dünyanın gerçekliğin sadece bir gölgesi olduğunu ve asıl gerçekliğin idealar dünyasında bulunduğunu savundu.

Platon, Atina'da Akademi adını verdiği bir öğretim yuvası kurdu ve burası uzun yıllar boyunca bilgi ve fikirlerin merkezi oldu. Ayrıca, birçok diyalog yazdı ve bu eserlerinde felsefenin çeşitli dallarını ele aldı.

M.Ö. 348 yılında Atina'da hayatını kaybeden Platon, düşünceleriyle Batı felsefesini derinden etkilemiş ve onun eserleri günümüze dek felsefe eğitiminin temelini oluşturmuştur.