Hastalanan Şempanzeler 8 Ay Boyunca Gözlemlendi: İyileşmek İçin Yaptıkları Hayrete Düşürdü

Hastalanan Şempanzeler 8 Ay Boyunca Gözlemlendi: İyileşmek İçin Yaptıkları Hayrete Düşürdü
Oxford ve Neubrandenburg Üniversiteleri tarafından yapılan ortak araştırmada, Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan şempanzelerin hastalandıklarında iyileşmek için iltihap sökücü ve antibiyotik özellikli bitkiler tükettikleri belirlendi.

Araştırma sürecinde, şempanzelerin 8 ay boyunca tükettikleri 13 farklı bitki türü incelendi.

İLTİHAP SÖKÜCÜ BİTKİ YEDİLER

Bu bitkilerin Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarında iltihap sökücü ve antibiyotik özellikleri olduğu belirlendi.

Hastalık belirtileri gösteren şempanzelerin, iyileşmek için yaprak yeme ve kabuk çiğneme gibi davranışlar sergiledikleri tespit edildi. Ayrıca, şempanzelerin parazitlerden kurtulmak için de yapraklar tükettikleri gözlendi.

Araştırma sonuçları, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Kaynak:AA