Danıştay'dan baz istasyonları için emsal karar

Danıştay'dan baz istasyonları için emsal karar
Antalya'da bir baz istasyonunun kaldırılması için Danıştay'a açılan davada, yapı ruhsatı ve imar planı kararı aranmasına gerek olmadığı yönündeki Çevre Bakanlığı'na ait yönetmeliğin 62'nci maddesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Manavgat ilçesi Sorgun tatil beldesinde yaklaşık 15 sitenin ve 1000'in üzerinde nüfusun olduğu bölgede 2018'de bir GSM şirketine ait 40 metre yükseklikte bir baz istasyonu yapımına başlandı. Bölgedeki site sakinleri, Manavgat Belediyesi'ne yaptığı başvuruda ruhsatsız baz istasyonunun yapımının durdurulmasını istedi. Ancak belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2017 yılında çıkartılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62'nci maddesini gerekçe göstererek, sözkonusu yapılar için ruhsat ve imar planı şartları aranmadığı, bu nedenle herhangi bir işlem yapılamayacağı yönünde yanıt verdi.

DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

Belediyenin bu kararı üzerine, bölgedeki sitelerden The Valley, Q Garden, Nypheum, Aquamare ve Side Hill2 adına avukatlar Mehmet Tufan Baytan, Mesut Kelekçibaşı ve Burcu Karaman, Danıştay'a hem baz istasyonunun kaldırılması hem de Türkiye'deki neredeyse bütün baz istasyonlarını da ilgilendiren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62'nci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptalini isteyen dava açtı.

3 FIKRANIN İPTALİ İSTENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlıkça çıkarılan yürürlükteki yönetmelik uyarınca işlem yapan Manavgat Belediyesi aleyhinde açılan davada, yönetmeliğin 62'nci maddesinin, elektronik haberleşme istasyonlarının ruhsat alınmadan kurulabileceğine ilişkin 1'inci ve 2'inci fıkrası ile imar planı kararı aranmaksızın kurulabileceğine ilişkin 3'üncü fıkrasının ve bu hükümler uyarınca tesis edilen uygulayıcı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DA AYKIRI BULUNDU

Davacı avukatları, elektronik haberleşme istasyonlarının imar mevzuatına göre yapı niteliğinde olduğu, dava konusu park alanında bulunan 40 metrelik baz istasyonunun kurulumu için de imar planı kararı ve yapı ruhsatı gerektiğini savundu. Bu tür yapıların imar mevzuatı denetimi dışına çıkılarak imar hukuku yönünden denetimsiz bir alan düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilen iptal isteminde, yönetmeliğin 62'inci maddesi 1, 2 ve 3'üncü fıkralarının Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı olduğu kaydedildi.

DANIŞTAY YÖNETMELİĞİ KISMİ OLARAK DURDURDU

Danıştay 6'ncı Dairesi kararında, yönetmeliğin 62'nci maddesinin 1'inci fıkrasındaki 'ruhsat alınmadan (yapı ruhsatı)' ibaresi, 2'nci fıkrasındaki 'ruhsat alınmadan' ibaresi ile 3'üncü fıkrasındaki 'imar planı kararı aranmaksızın' ibarelerinde imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu yönetmeliğe göre tesis edilen baz istasyonuyla ilgili de Manavgat Belediyesi kararının da yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

YÖNETMELİĞİN İPTAL KARARI DA GELECEKTİR

Yönetmeliğe göre, mevcut durumda baz istasyonları için imar planı koşulu ve yapı ruhsatı şartı aranmadığını belirten avukat Mehmet Tufan Baytan, "Tabi bu yaşam hakkını son derece ilgilendiren bir konu. Baz istasyonları ciddi büyüklükleri olan kuleler ve bir imar planına ve ruhsata bağlanması gerektiği Anayasa ve İmar Kanunu'na göre çok açık. Manavgat Belediyesi yönetmelik uyarınca işlem tesis etmiş. Biz sitelerin ortasına kurulan baz istasyonunun kaldırılması için dayanak gösterilen yönetmeliğin 62'nci maddesinin 1, 2 ve 3'üncü fıkralarının da iptali için dava açtık. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi ve çok büyük olasılıkla iptal kararı da gelecektir" dedi.

'RUHSATSIZ VE İMAR PLANI OLMADAN BAZ İSTASYONU KURULAMAZ'

Danıştay'ın yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararının Türkiye'deki benzer tüm baz istasyonlarını da yakından ilgilendirdiğine işaret eden Baytan, "Danıştay'ın gerekçesi, yönetmeliğin Anayasa'ya ve İmar Kanunu'na açık bir şekilde aykırılık teşkil etmesidir. Anayasa ile güvence altında alınan yaşam hakkına ve kanunlar hiyerarşisine aykırılık olması gerekçeleriyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sözkonusu karar yürürlükte olduğu sürece baz istasyonları artık ruhsat alınmaksızın ve imar kanununda açıkça baz istasyonu olarak ayrılmamış hiçbir yerde kurulamayacaktır" diye konuştu.

MEVCUTLARIN ÇOĞU DA RUHSATSIZ

Mevcut kullanımdaki baz istasyonları açısından bakıldığında da bu kararla ruhsatsız ve imar planında olmayan baz istasyonlarının kaldırılması için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu dile getiren Baytan, "Türkiye'deki baz istasyonlarının çok büyük bölümü ruhsatsız ve imar planında yer almıyor. Dolayısıyla şikayet üzerine kaldırılması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor" dedi.

DHA

İlgili Haberler
Etiketler :