Bu mesleklerde çalışanların depresyona girme olasılığı daha yüksek:

Bu mesleklerde çalışanların depresyona girme olasılığı daha yüksek:
Bazı meslekler, çalışanlarda depresyon riskini diğerlerine göre daha fazla artırır. Bu durum, iş yükünün fazlalığı, çalışma ortamının stresli olması, maddi zorluklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.


Depresyon riski yüksek mesleklerden bazıları şunlardır:

Veteriner Hekimler:

veteriner.jpg

Hayvanlarla çalışmanın zorlayıcı yönleri, evcil hayvan sahiplerinin olumsuz duygularıyla başa çıkmak ve hataların telafisi mümkün olmayan sonuçları olması veteriner hekimleri depresyona karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Hemşireler ve Bakım Personeli: Yoğun çalışma saatleri, hastalara yeterince ilgi gösterememe, şiddete maruz kalma ve mesleki tükenmişlik hemşireler ve bakım personelinde depresyon riskini artıran faktörler arasındadır.

Garsonlar: Düşük maaş, uzun çalışma saatleri, müşteri memnuniyetsizliği ve stresli çalışma ortamı garsonların depresyona girme riskini yükseltebilir.

Sosyal Hizmet Uzmanları: İstismara uğramış çocuklarla ve ailelerle çalışma, zor vakalarla başa çıkma ve bürokratik işlemler sosyal hizmet uzmanlarında depresyona yol açabilir.

Doktorlar:

doktor1.webp

Yoğun çalışma saatleri, mesleki sorumluluklar, hastaların acılarıyla yüzleşme ve hataların telafisi mümkün olmayan sonuçları olması doktorlarda depresyon riskini artırabilir.

Sanatçılar, Yazarlar ve Oyuncular: Düzensiz gelir, sürekli eleştiriye maruz kalma, popülerlik kaygısı ve yalnızlık gibi faktörler sanatçılarda, yazarlarda ve oyuncularda depresyona yol açabilir.

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler: Büyük miktarda parayla çalışma sorumluluğu, hataların ciddi sonuçları olması ve stresli çalışma ortamı mali müşavirler ve muhasebecilerde depresyon riskini artırabilir.
Öğretmenler:

retmen1.webp

Artan iş yükü, velilerin ve idarenin baskısı, düşük maaş ve mobbing gibi faktörler öğretmenlerde depresyona yol açabilir.

Tesisatçılar, Elektrikçiler ve Diğer Arazi Çalışanları: Düzensiz çalışma saatleri, zorlu çalışma koşulları, düşük maaş ve mesleki riskler bu alandaki çalışanlarda depresyona yol açabilir

Satış Görevlileri: Düşük maaş, komisyon odaklı çalışma, performans baskısı ve mobbing gibi faktörler satış görevlilerinde depresyona yol açabilir.

Unutulmamalıdır ki, her meslek dalında depresyon riski taşıyan bireyler olabilir. Bu risk, kişinin kişilik özellikleri, stresle başa çıkma mekanizmaları ve sosyal destek ağı gibi faktörlerden de etkilenir.

Eğer depresyon belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin.