AKP'den skandal talebe onay: Hiçbir problem yok

AKP'den skandal talebe onay: Hiçbir problem yok
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için içerisinde '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun'un kaldırılmasını da öngören şartlarını AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine "Hiçbir problem yok" yanıtı verildiğini söyledi.

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) karşılanmasını istediği şartlar arasında 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi dikkat çekti.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk'te Kübra Par’ın sunduğu “Açık ve Net” programına konuk oldu. Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için 30 madde ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Aydal, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini söyledi.

'AKP buna 'Tamam' demiş olamaz'

Aydal'ın açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan moderatör Par, "Bunun kaldırılmasını talep ettiğiniz için sizi eleştiriyorum, AKP bu maddeye de "tamam" demiş olamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Aydal ise "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'hiçbir problem yok' dendi" ifadelerini kullandı.

6284 sayılı kanun nedir?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan yasadır.

6284 sayılı kanunun amacı nedir?

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır. Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

Bu kanun ile yapılan başlıca iyileştirmeler şunlardır:

Kanunun evli olmayan bireyleri de koruması:

4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar yargıtay kararlarına konu olmuştur

Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi:

6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi:

4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır."

Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi:

Bu yasaile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.

Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım:

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedeflenmiştir.

Kanun kadına yönelik şiddete ilişkin iki ana tedbir kararı öngörmektedir: Koruyucu tedbir kararları ve önleyici tedbir kararları.

Koruyucu tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır

Polis, savcılık ve valilik tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadına;

 • - (ve beraberindeki çocuklara) uygun barınma yerinin (bkz. sığınak) sağlanması,
 • - geçici maddi yardım yapılması,
 • - psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve
 • - kreş imkânı sağlanması.

Hakim tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadının;

 • - iş yerinin değiştirilmesi,
 • - (evli olması halinde) müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • - kadına şiddet uygulayan kişiyle evli olması halinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • - Tanık Koruma Kanunu22 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Önleyici tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır

Şiddet uygulayan kişinin;

 • - şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • - müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • - korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
 • - hakkında çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • - korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • - korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • - korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
 • - bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahlarını kolluğa teslim etmesi,
 • - silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
 • - korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
 • - bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,
 • - çocuklarıyla ilgili velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulmasına dair karar verilmesi,
 • - korunan kişi ve çocukları için tedbir nafakasına hükmedilmesi.