NASA ilham verdi, böbrek taşları kolayca düşecek

NASA ilham verdi, böbrek taşları kolayca düşecek
The Journal of Urology'de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, iki çeşit ultrason teknolojisinin kullanımını birleştiren yeni bir teknik, böbrek taşlarının üreterden minimum ağrı ve anestezi olmadan çıkarılması için geliştirildi. Çalışmaya ilham veren ise, NASA’nın Mars gibi uzun görevlerde sorun olabilecek böbrek taşlarını ameliyatsız nasıl çözebileceklerini bulmaları oldu.

The Journal of Urology'de yayınlanan makalede yöntem paylaşıldı. Aynı anda hem ultrasonik itme hem de burst dalgası tekniğinin kullanıldığı yöntem sırasıyla şöyle: Doktor, ultrason dalgalarını taşa doğru yönlendirmek için cilt üzerine ultrasonu yerleştiriyor. Ultrasonik itme yöntemi, taşları hareket ettirmek ve geçişlerini sağlamak için yeniden konumlandırılıyor ve sonrasında da burst dalgası litotripsi (BWL) adı verilen teknik taşı parçalamak için kullanılıyor.

Klinik ortamı yeterli olacak

Washington University (UW) Medicine acil tıp doktoru olan başyazar Dr. M. Kennedy Hall, şu anda kullanılan standart prosedür olan ve sedasyon gerektiren şok dalgası litotripsisinin aksine, bu teknolojinin can yakmadığını söyledi. Hall, "Neredeyse ağrısız ve bunu hasta uyanıkken ve sedasyon olmadan yapabiliyorsunuz ki bu çok önemli" diyor. Hall, bu yeni teknolojiyle taşları taşıma veya kırma işleminin bir klinik veya acil servis ortamında gerçekleştirilebileceğini umduğunu da sözlerine ekledi. Diğer UW Medicine denemeleri böbrek taşlarını böbreklerin içinde parçalamayı incelemişti. Hall, bunun BWL ile taşları hareket ettirmeyi veya üreterde parçalamayı inceleyen ilk deneme olduğunu söyledi.

NASA için böbrek taşları endişe olmaktan çıktı

Bu teknolojinin geliştirilmesi ilk olarak beş yıl önce, NASA'nın Mars görevleri gibi uzun uzay uçuşlarında böbrek taşlarının anestezi olmadan hareket ettirilip ettirilemeyeceğini veya parçalanıp parçalanamayacağını görmek için bir çalışmayı finanse etmesiyle başladı. Teknoloji o kadar iyi çalıştı ki NASA böbrek taşlarını önemli bir endişe kaynağı olmaktan çıkardı.

Yarısı tekrarlıyor

Böbrekten mesaneye giden üreterdeki taşlar şiddetli ağrıya neden olabilir ve acil servis ziyaretlerinin yaygın bir nedenidir. Üreter taşı olan hastaların çoğuna taşın kendiliğinden geçip geçmeyeceğini görmek için beklemeleri tavsiye edilir. Ancak Hall, bu gözlem süresinin haftalarca sürebileceğini ve hastaların yaklaşık dörtte birinin sonunda ameliyata ihtiyaç duyduğunu belirtti. Her 11 Amerikalıdan biri yaşamı boyunca böbrek taşı sorunu yaşıyor. Aynı teknolojiyi inceleyen bir UW Medicine çalışmasına göre, böbrek taşı görülme sıklığı artıyor. Çalışmada, taş vakası olan hastaların yüzde 50'si kadarının taşlarının beş yıl içinde tekrarlayacağı belirtildi.

Yüzde 86’sı taşlarını düşürdü

Hall, çalışmanın uyanık, anestezi uygulanmamış hastalarda taşları kırmak için ultrasonik itme veya BWL kullanmanın fizibilitesini test etmek için tasarlandığını söyledi. Çalışmaya 29 hasta katıldı. 16 hasta sadece itme ile, 13 hasta ise itme ve burst dalga litotripsi (BWL) ile tedavi edildi. 19 hastada taşlar hareket etti. İki vakada taşlar üreterden mesaneye doğru hareket etti. Burst dalga litotripsisi, vakaların yedisinde taşları parçaladı. İki haftalık takipte, taşları üreterde daha aşağıda, mesaneye daha yakın yerleşmiş olan 21 hastanın 18'i (yüzde 86) taşlarını düşürdü. Çalışmada, bu grupta taş geçişine kadar geçen ortalama sürenin yaklaşık dört gün olduğu belirtildi. Çalışmada, bu hastalardan birinin, taş üreterden çıkarıldığında ‘anında rahatlama’ hissettiği belirtildi.

Kaynak:halktv.com.tr